Na Ostrowie Brdowskim powstanie nowoczesny zakład branży off-shore/SSR "Gryfia" S.A. rozpoczyna proces kondensacji majątkowej

Data dodania: 2012-06-14
W Szczecinie podpisano w formie aktu notarialnego przedwstępną warunkową umowę sprzedaży  przez Szczecińską Stocznię Remontową "Gryfia" S.A. 20,9 ha gruntu położonego na wyspie Ostrów Brdowski. Inwestorem jest KSO Sp. z o.o., spółka powołana do realizacji wspólnego przedsięwzięcia  (joint venture)  przez trzy firmy: niemiecką Bilfinger Berger (62,5% udziałów), gdyńską Stocznię "CRIST" (25% udziałów) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS należący do Agencji Rozwoju Przemysłu (12,5% udziałów). Inwestor planuje utworzenie na zakupionym terenie nowoczesnego zakładu produkującego fundamenty morskich siłowni wiatrowych.

W Szczecinie podpisano w formie aktu notarialnego przedwstępną warunkową umowę sprzedaży  przez Szczecińską Stocznię Remontową "Gryfia" S.A. 20,9 ha gruntu położonego na wyspie Ostrów Brdowski. Inwestorem jest KSO Sp. z o.o., spółka powołana do realizacji wspólnego przedsięwzięcia  (joint venture)  przez trzy firmy: niemiecką Bilfinger Berger (62,5% udziałów), gdyńską Stocznię "CRIST" (25% udziałów) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS należący do Agencji Rozwoju Przemysłu (12,5% udziałów). Inwestor planuje utworzenie na zakupionym terenie nowoczesnego zakładu produkującego fundamenty morskich siłowni wiatrowych.

Fot.: SSR Gryfia S.A.

Wartość inwestycji wyniesie powyżej 50 mln EUR. W jej wyniku powstanie około 400 nowych miejsc pracy, w tym część w dziale badań i rozwoju. W nowej fabryce planowana jest roczna produkcja około 80 tys. ton konstrukcji stalowych, stanowiących elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (ok. 80 tzw. fundamentów kratownicowych o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton). Głównymi ich odbiorcami będą firmy niemieckie i brytyjskie.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat rynek będzie potrzebował nawet 5,5 tysiąca tego typu fundamentów. Szczecińska fabryka ze względu na dobrą lokalizację, najnowocześniejsze technologie oraz wykwalifikowane kadry, w znacznej części wywodzące się ze szczecińskiego przemysłu stoczniowego, zamierza odegrać istotną rolę w rywalizacji o obiecujący rynek wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki morskiej (off-shore).

Będący przedmiotem transakcji teren nie był przez "Gryfię"  wykorzystywany do celów produkcyjnych. Przeprowadzona dziś transakcja rozpoczyna realizację przez SSR "Gryfia" S.A. procesu  kondensacji majątkowej, zakładającego zlokalizowanie prowadzonej działalności stoczniowej  docelowo na obszarze ok. 5,4 ha. Z powyższych względów Szczecińska stocznia prowadzi działania akwizycyjne i rozmowy z potencjalnymi partnerami, zainteresowanymi ulokowaniem na pozostałych wolnych terenach inwestycyjnych (ok. 15 ha)  własnej działalności produkcyjnej lub powierzeniem do realizacji nowych kontraktów, których wykonanie wymagać będzie przeprowadzenia procesów inwestycyjnych.

Warunkowy charakter zawartej umowy sprzedaży gruntu wynika m.in. z konieczności uzyskania przez strony właściwych  zgód administracyjnych, w tym zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie gruntem zlokalizowanym w granicach portu morskiego.


*************************

Bilfinger Berger jest międzynarodowym koncernem świadczącym usługi dla przemysłu i rynku nieruchomości oraz w obszarze infrastruktury. Spółka istnieje od 1880 roku, jej przychody w 2011 r. wyniosły 8,5 mld euro, zatrudnia na całym świecie blisko 60 tys. pracowników. BB jest jednym z europejskich liderów w zakresie instalacji konstrukcji dla elektrowni wiatrowych.
CRIST S.A. to polska firma stoczniowa i produkująca konstrukcje stalowe. Jest spółką prywatną, powstałą w 1990 roku, dającą pracę 2 tys. pracowników, w 2011 r. jej wartość sprzedaży przekroczyła 600 mln zł. Spółka kupiła dok i część majątku likwidowanej Stoczni Gdynia i obecnie prowadzi w nim produkcję stoczniową. W ciągu swego istnienia zbudowała około 300 jednostek pływających i zrealizowała szereg projektów z dziedziny energetyki wiatrowej.

MARS jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które w czerwcu 2010 r. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności i utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dedykowanego w całości na potrzeby Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., jedynego właściciela towarzystwa. Wśród aktywów wniesionych do funduszu przez ARP S.A. znajdują się m.in.:

• Morska Stocznia Remontowa S.A. - zajmuje się remontami i przebudową statków (doki 3.500 T i 4.500 T) oraz wytwarzaniem różnego rodzaju konstrukcji ze stali węglowych, nierdzewnych i aluminium dla przemysłu offshore.
• Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. - działa w zakresie naprawy i konserwacji statków, budowy i przebudowy statków. Obecnie spółka rozwija również segment działalności offshore i może się poszczycić  uzyskaniem specjalistycznych  certyfikatów i w ślad za tym  pierwszych zleceń od  branżowych liderów .
• Stocznia Remontowa NAUTA S.A. - świadczy usługi w zakresie remontów dokowych, doraźnych i klasowych, zajmuje się przebudową i przedłużeniami oraz budową jednostek pływających do 100 m długości. W ofercie posiada także konstrukcje offshore.
Aktywa Funduszu to łącznie blisko 730 mln zł.


Kontakt:
Rafał Jesswein
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Tel. +48 502 141 831
E- mail: rafal.jesswein@mstfi.pl