MULTIVAC Sp. z o.o. w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2011-10-17
MULTIVAC Sp. z o.o. zainwestuje ponad 7,5 mln zł i zatrudni co najmniej 20 pracowników w związku z uruchamianą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC produkcją folii z nadrukiem do stosowania w automatycznych maszynach pakujących. Projekt realizowany będzie w oparciu o zezwolenie udzielone przez ARP S.A na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Lublin mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

MULTIVAC Sp. z o.o. zainwestuje ponad 7,5 mln zł i zatrudni co najmniej 20 pracowników w związku z uruchamianą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC produkcją folii z nadrukiem do stosowania w automatycznych maszynach pakujących. Projekt realizowany będzie w oparciu o zezwolenie udzielone przez ARP S.A na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Lublin mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej


MULTIVAC Sp. z o.o., z siedzibą w Natalinie koło Lublina jest dystrybutorem największego na świecie producenta maszyn do pakowania próżniowego niemieckiej firmy Multivac Sepp Hagenmueller GmbH & Co. KG. Na rynku polskim spółka jest wiodącym dostawcą maszyn pakujących oraz urządzeń towarzyszących oraz materiałów do pakowania próżniowego (folie, woreczki) do automatycznych maszyn pakujących.
Odbiorcami rozbudowanych automatycznych kompletnych linii do pakowania dla czołowych dostarczanych przez MULTIVAC Sp. z o.o. są m.in. polscy producenci z branży mięsnej, mleczarskiej i rybnej, jak: Sokołów S.A., Animex S.A., Mlekpol i Mlekovita.      

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC, Podstrefa Lublin, MULTIVAC Sp. z o.o. planuje zrealizować nowy projekt inwestycyjny polegający na zakupie niezabudowanej działki o powierzchni ok. 1,9 ha, wybudowaniu na niej zakładu produkcyjnego o powierzchni ponad 2 tys. m2 oraz zakupie maszyn i urządzeń produkcyjnych. Realizacja projektu umożliwi spółce uruchomienie na terenie strefy produkcji folii z nadrukiem do stosowania w automatycznych maszynach pakujących. Zgodnie z zezwoleniem nr 211/ARP/2011 z 10 października 2011 r. nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia wyniosą 7 554 000 zł, MULTIVAC zatrudni co najmniej 20 osób. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2013 r.

W tym roku na terenie specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. (mieleckiej i tarnobrzeskiej) wydano 25 nowych zezwoleń na rozpoczęcie nowych projektów inwestycyjnych, zgodnie z którymi zagwarantowane jest utworzenie ok. 700 nowych miejsc pracy; deklarowane nakłady wynoszą blisko 553 mln zł.
"Inwestorzy wciąż chętnie otwierają swoje zakłady w specjalnych strefach ekonomicznych. Choć nadal podstawową zachętą są ulgi podatkowe, strefy oferują dziś przedsiębiorcom znacznie więcej. Drogi, powierzchnie magazynowe, infrastruktura techniczna stanowią coraz ważniejsze atuty decydujące o tym, że przedsiębiorca wybiera inwestycje w Polsce, a nie w innym kraju UE. ARP S.A. stara się, aby zarządzane przez nią strefy spełniały rosnące oczekiwania przedsiębiorców." - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.


_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł. W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha. Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).

Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
tel.: +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
arp.com.pl