ML SYSTEM Sp. z o.o. zainwestuje 16 mln zł w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2013-05-09
8 maja 2013 r. ARP S.A. udzieliła firmie ML SYSTEM Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka zainwestuje w Podstrefie Trzebownisko 16 mln zł i  zatrudni co najmniej 20 osób. 

8 maja 2013 r. ARP S.A. udzieliła firmie ML SYSTEM Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka zainwestuje w Podstrefie Trzebownisko 16 mln zł i  zatrudni co najmniej 20 osób. 

ML SYSTEM Sp. z o.o. projektuje i wykonuje zintegrowane systemy oparte na technologii ogniw fotowoltaicznych służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia.

Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Spółka zakupi niezabudowaną działkę i zbuduje halę produkcyjną z zapleczem laboratoryjnym i administracyjno-biurowym, maszyny i urządzenia do produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych opartych o własne innowacyjne rozwiązania.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 roku.

Od początku 2013 roku ARP S.A. udzieliła dwunastu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, firmy zadeklarowały inwestycje w wysokości 179 mln zł i utworzenie ok. 270 miejsc pracy.