Mielecka specjalna strefa ekonomiczna rozszerzona

Data dodania: 2014-12-03
O 110 hektarów poszerzy się obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, którą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu, przyjętemu 2 grudnia 2014 roku przez rząd.

O 110 hektarów poszerzy się obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, którą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Będzie to możliwe dzięki rozporządzeniu, przyjętemu 2 grudnia 2014 roku przez rząd.

Według szacunków w najbliższych latach na nowym obszarze powstanie ok. 5700 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 1,5 mld zł. Po rozszerzeniu SSE EURO-PARK MIELEC będzie obejmować powierzchnię prawie 1,4 tys. ha.

Mielecka strefa została rozszerzona o 27 ha terenów w gminie Rejowiec Fabryczny w województwie lubelskim. Do strefy włączone zostanie także 83 ha, w tym 60 ha już w pełni uzbrojonych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Inwestorzy mogą uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnień od podatku dochodowego na poziomie od 50 do 70% wartości inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. 

SSE EURO-PARK MIELEC powstała w 1995 r. jako pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce. Od początku jej działalności Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła 298 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Przedsiębiorcy zainwestowali ponad 6 mld zł. Obecnie na terenie SSE EURO-PARK MIELEC zatrudnionych jest ponad 30 tys. pracowników. 

W najnowszym raporcie firmy doradczej KPMG „20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przewodnik po SSE" Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC zajęła wysoką, szóstą pozycję spośród wszystkich 14 stref w Polsce. Publikacja została sporządzona w oparciu o opinie przedsiębiorców. Doceniają oni m.in. dobre przygotowanie działek pod inwestycje przemysłowe, dostępność pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a także dobrą współpracę z zarządzającym strefą. 

Warto podkreślić iż na najwyższym podium rankingu stanęła Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, druga ze stref zarządzanych przez ARP S.A.