Mielecka i tarnobrzeska SSE rozwiną szkolnictwo zawodowe

Data dodania: 2015-01-23
Dwie specjalne strefy ekonomiczne, którymi zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu, przystąpiły do projektu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Międzyresortowe porozumienie w tej sprawie zostało dziś podpisane w Ministerstwie Gospodarki.

Dwie specjalne strefy ekonomiczne, którymi zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu, przystąpiły do projektu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Międzyresortowe porozumienie w tej sprawie zostało dziś podpisane w Ministerstwie Gospodarki.

Projekt ma pomóc dostosować kierunki kształcenia zawodowego do faktycznych potrzeb rynku pracy. SSE EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna WISŁOSAN, którymi zarządza ARP, będą współpracować ze szkołami zawodowymi ze swoich regionów. Dzięki temu placówki dostosują swoją ofertę edukacyjną do potrzeb inwestorów.

Pomysłodawcy międzyresortowego porozumienia wyszli z założenia, że innowacyjna gospodarka i wzrost konkurencyjności są możliwe tylko wtedy, kiedy edukacja idzie w parze z praktyką. Dlatego na terenie SSE EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WISŁOSAN będą organizowane m.in. praktyki zawodowe i staże w przedsiębiorstwach, które się tam znajdują. Pracodawcy otrzymają refundację części kosztów, zaś uczniowie – stypendium.

Nowelizacja Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która weszła w życie 6 stycznia br., rozszerzyła zakres działania spółek zarządzających strefami o współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami wyższymi tak, by dostosować ich ofertę edukacyjną do potrzeb pracodawców. Podpisane dziś porozumienie to kolejny krok do jej pogłębienia.

Obecnie w SSE EURO-PARK Mielec i TSSE WISŁOSAN pracuje ponad 50 tys. osób i działa 400 firm, które zrealizowały inwestycje o łącznej wartości ponad 13 mld zł. Zarówno strefy jak i podstrefy w większości znajdują się we południowo-wschodniej części kraju, a więc w regionach, w których strefy stanowią stymulator rozwoju.

Sygnatariuszami porozumienia byli Janusz Piechociński, Minister Gospodarki, Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, Jacek Męcina, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W uroczystości wzięli udział kuratorzy oświaty z całej Polski i przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych.