McBraida Polska Sp. z o.o. w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2011-09-01
McBraida Polska Sp. z o.o. zainwestuje ponad 15,5 mln zł i zatrudni co najmniej 20 pracowników w związku z uruchamianą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC produkcją komponentów do silników lotniczych. Projekt realizowany będzie w oparciu o zezwolenie udzielone przez ARP S.A na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej strefie, na terenach w pobliżu Lotniska Jasionka w Rzeszowie.

McBraida Polska Sp. z o.o. zainwestuje ponad 15,5 mln zł i zatrudni co najmniej 20 pracowników w związku z uruchamianą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC produkcją komponentów do silników lotniczych. Projekt realizowany będzie w oparciu o zezwolenie udzielone przez ARP S.A na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej strefie, na terenach w pobliżu Lotniska Jasionka w Rzeszowie.


McBraida Polska Sp. z o.o. została utworzona przez. McBraida PLC (Anglia) jako spółka celowa dla realizacji nowego projektu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

McBraida PLC, 100-procentowy udziałowiec McBraida Polska Sp. z o.o., od 1954 roku jest dostawcą precyzyjnych komponentów dla przemysłu lotniczego w skali globalnej do silników Rolls-Royce instalowanych m.in. w samolotach: Airbus, Boeing, Gulfstream i helikopterach AgustaWestland. Spółka wykorzystuje najnowocześniejsze technologie zapewniające światowej klasy standardy produkcyjne w zakresie obróbki części o różnorodnym przekroju i średnicy oraz kompleksowe usługi i efektywne wsparcie techniczno-eksploatacyjne, od koncepcji poprzez cały okres rozwoju produktu.

Na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego AEROPOLIS objętego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC (Podstrefa Trzebownisko) McBraida Polska Sp. z o.o. planuje zrealizować nowy projekt inwestycyjny polegający na zakupie niezabudowanej działki, wybudowaniu na niej zakładu produkcyjnego oraz zakupie maszyn i urządzeń. Realizacja projektu umożliwi uruchomienie na terenie Strefy produkcji zaawansowanych technologicznie elementów do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 r.

_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł. W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1135 ha. Strefa ma 22 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsza podstrefa działa w Szczecinie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• maksymalną intensywność pomocy publicznej od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop (kompleksowa obsługa projektu gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji).


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
arp.com.pl