Lubelska szkoła zawodowa z klasą kolejową

Data dodania: 2021-06-14
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., POLREGIO Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych z Lublina podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w szkole – technik transportu kolejowego. Jest to kolejna inicjatywa ARP S.A. realizowana w ramach programu Kadry dla przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., POLREGIO Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych z Lublina podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w szkole – technik transportu kolejowego. Jest to kolejna inicjatywa ARP S.A. realizowana w ramach programu Kadry dla przemysłu.

Jednym z najistotniejszych powodów problemów kadrowych we współczesnym przemyśle w Polsce jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy. Według danych opublikowanych w raporcie PARP z lutego zeszłego roku, aż 70 proc. polskich pracodawców sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o pożądanych umiejętnościach, w przypadku firm średnich jest to aż 76 proc. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wychodzi tym trudnościom naprzeciw. Poprzez Kadry dla przemysłu inicjuje współpracę szkół średnich i wyższych oraz przedsiębiorstw, tak aby wspólnie opracowały dedykowany program studiów. Środowiska akademickie mogą przyczyniać się do zapełnienia luki kadrowej w przemyśle, zaś firmy mogą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.

- Kiedy uruchamialiśmy Kadry w 2018 roku naszym celem było łączenie dwóch światów: nauki i przemysłu. Wiedzieliśmy od spółek z Grupy Kapitałowej ARP, że mają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, że w niewielu szkołach są klasy o profilach odpowiadających na potrzeby firm. Pomogliśmy już branży mechanicznej i od początku programu pomagamy kolejowej. POLREGIO współpracuje już z 16 szkołami zawodowymi i technicznymi w Polsce. Efektem tego jest prawie 150 odbytych praktyk, wizyty w zakładach pracy, lekcje z praktykami działającymi na co dzień z branżą kolejową. Teraz przyszła kolej na Chełm.  Korzyści ze współpracy popłyną do obu stron porozumienia. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, a POLREGIO za kilka lat będzie mógł zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Skorzystają na tym także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków kształcenia oraz których szanse na zatrudnienie w kolejnictwie znacznie wzrośnie – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony będą wspólnie działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego, budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia oraz kreowania pozytywnego wizerunku zawodów technicznych i mechanicznych.

W tym celu POLREGIO będzie organizować:

  • organizować praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne dla uczniów,
  • organizować wycieczki zapoznawcze do zakładu pracy,
  • wspólne ze szkoła ustalać program praktyk uwzględniający potrzeby szkoły i spółki,
  • prowadzić lekcje z przedmiotów zawodowych,
  • organizować staże dla absolwentów szkoły.

- Jesteśmy największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce i wiemy z doświadczenia, że zjawisko luki pokoleniowej na kolei to poważny czynnik, który może ograniczyć dalszy rozwój tego sektora. Istotne jest budowanie kompetencji potrzebnych do pracy na kolei od jak najmłodszych lat, dlatego dołączyliśmy do projektu w ramach programu Kadr dla przemysłu w Chełmie. POLREGIO może zaoferować zatrudnienie w całym kraju, zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach. Jesteśmy stabilnym i pewnym pracodawcą, a praca na kolei to bardzo perspektywiczna ścieżka kariery zawodowej – powiedział Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, zgodnie z porozumieniem będzie:

  • rekomendować spółce absolwentów szkoły jako sprawdzone i godne polecenia miejsc pracy,
  • opracowywać we współpracy z POLREGIO program kształcenia na kierunku – technik transportu kolejowego.

- Utworzenie nowego kierunku: technik transportu kolejowego stanowi w obecnej sytuacji ogromną szansę rozwoju naszej szkoły.  Prężnie rozwijający się transport kolejowy daje szerokie możliwości zatrudnienia i w związku z tym wymaga profesjonalnej kadry. Transport kolejowy jest transportem przyszłości, dlatego też, jako szkoła chcemy sprostać tym wyzwaniom nawiązując równocześnie do chlubnych tradycji kolejnictwa w Chełmie. Mamy nadzieję, że już za kilka lat nasi absolwenci zasilą kadry kolei i spotkacie ich Państwo na kolejowych szlakach – powiedziała Katarzyna Karamać, p.o. dyrektora ZSEiT w Chełmie.

Ostatni rok, mimo warunków pandemicznych, przyniósł wiele rezultatów współpracy ARP S.A. ze szkołami i przedsiębiorstwami. Wspólnie zorganizowano kilkanaście webinarów i lekcji online, podczas których specjaliści z firm z różnych branż dzielili się z uczniami i studentami swoją wiedzą o biznesie, o kompetencjach pracowników. Ponadto ARP S.A. uruchomiła platformę e-learningową Przemysłowej Akademii Rozwoju o nazwie „Młody Przemysł”. Uczniowie dzięki platformie otrzymali możliwość: poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy, bezpośredniej komunikacji z pracodawcą, współpracy w ramach mikroprojektów.

Nieodłącznym elementem Kadr dla przemysłu jest konkurs na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską prowadzony od 2019 roku. W zeszłym roku zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby prac przysłanych na ten konkurs.