Łaziki marsjańskie na celowniku ARP Venture

Data dodania: 2015-06-19
- ARP Venture obejmuje status obserwatora w ABM Space Education Sp. z o.o., spółce związanej z branżą kosmiczną – poinformowała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Rzeszowie.

- ARP Venture obejmuje status obserwatora w ABM Space Education Sp. z o.o., spółce związanej z branżą kosmiczną – poinformowała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych w Rzeszowie.

ABM Space Education z siedzibą w Toruniu zajmuje się realizacją zaawansowanych technologicznie projektów w obszarze automatyki i robotyki, przede wszystkim robotyki mobilnej i technologii kosmicznych.

- Spółka powstała w oparciu o projekty i doświadczenie zdobyte podczas udziału w konkursie University Rover Challenge w USA na konstrukcje studenckich łazików marsjańskich – powiedziała wiceprezes Zielińska. ABM Space Education realizuje projekty we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, jako lider międzynarodowych konsorcjów. 

- W ramach statusu obserwatora ABM Space zostanie włączone do ekosystemu ARP, a Spółka będzie mogła korzystać z doradztwa ARP Venture odnośnie strategii i zarządzania.. Dzięki nawiązaniu współpracy z ARP Venture, Spółka będzie mogła budować stabilną pozycje rynkową, a także nawiązać liczne długofalowe kontakty z partnerami branżowymi, instytucjami finansującymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi – powiedziała wiceprezes ARP S.A.

Obecnie Spółka finalizuje prace związane budową mobilnego robota cywilno-wojskowego Geo-Recon. Działanie robota będzie polegać na wykrywaniu i mapowaniu zaburzeń w warstwach gruntu oraz określaniu właściwości fizycznych różnego rodzaju obiektów w ziemi, bez ingerencji w strukturę badanego podłoża. Pozwala to na komercyjne wykorzystanie urządzenia na szeroką skalę. Zastosowanie najnowszych technologii automatyzacji pomiarów stwarza możliwość pracy robota w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych. Urządzenie wyróżnia się możliwością nawigacji i sterowania bezprzewodowego oraz stosunkowo niewielkim rozmiarem i wagą zapewniając znaczny poziom mobilności robota.