Łatwiejszy transfer innowacji do przedsiębiorstw dzięki technologiom generatywnym

Data dodania: 2013-03-26
- Technologie generatywne (ICT) skracają czas rozwoju produktów i koszty wprowadzania innowacji na rynek. Agencja Rozwoju Przemysłu SA wspiera takie przedsięwzięcia m.in. poprzez projekt CEBBIS - powiedział Rafał Syskowski, kierownik tego projektu w ARP SA., podczas zorganizowanej 25 marca 2013 r. w Warszawie konferencji "Narzędzia ICT w systemach transferu technologii do przedsiębiorstw".


- Technologie generatywne (ICT) skracają czas rozwoju produktów i koszty wprowadzania innowacji na rynek. Agencja Rozwoju Przemysłu SA wspiera takie przedsięwzięcia m.in. poprzez projekt CEBBIS - powiedział Rafał Syskowski, kierownik tego projektu w ARP SA., podczas zorganizowanej 25 marca 2013 r. w Warszawie konferencji "Narzędzia ICT w systemach transferu technologii do przedsiębiorstw".

- Współczesne technologie informatyczne oferują szereg metod i narzędzi, umożliwiających modernizację istniejących już wyrobów i opracowywanie nowych szybciej i taniej niż dotychczas, bez konieczności zatrudniania licznego personelu badawczo-rozwojowego - wyjaśnił Rafał Syskowski. Szczególną rolę w tej dziedzinie odgrywają tzw. technologie generatywne, które pozwalają tworzyć prototypy bądź gotowe wyroby przy zastosowaniu urządzeń komputerowych, generujących trójwymiarowy zapis cyfrowy produktu.

Tego typu nowoczesne rozwiązania znalazły zastosowanie w pilotażowych projektach programu CEBBIS.

Rapid Prototyping został wykorzystany do opracowania innowacyjnego prototypu implantu krążka międzykręgowego ludzkiego kręgosłupa. Jego koncepcję stworzył Instytut Obróbki Plastycznej - INOP. Z zastosowaniem Product Design Management został natomiast przygotowany nowy model profesjonalnej szatkownicy do warzyw według pomysłu spółki Ma-Ga. Zaś Lean Manufacturing został wykorzystany przy opracowaniu koncepcji gniazda obróbczo-montażowego w ZETKAMA S.A.

W wyniku działań pilotażowych, realizowanych w ramach CEBBIS, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wypracowała koncepcję Centrum Usług Pro-innowacyjnych. Będzie ono wykonywać,  na zamówienie małych i średnich przedsiębiorstw, zadania dotyczące uruchamiania i wdrażania do produkcji nowych wyrobów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, przy wykorzystywaniu technologii informatycznych.

Przykładem powodzenia takiego przedsięwzięcia jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, inwestycja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. realizowana na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.   - W ramach działań prowadzonych przez RCIT będziemy szukać dostawców nowych technologii dla przedsiębiorców oraz kojarzyć przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniem problemów technologicznych z instytucjami badawczym - powiedział Tomasz Tarczyński, prezes RCIT.