Łapy, podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, przyciąga inwestorów

Data dodania: 2011-04-12
Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu (woj. Podkarpackie) intensywnie poszukuje inwestorów dla terenów podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Łapach. W zeszłym roku wartość inwestycji w EURO-PARK WISŁOSAN wyniosła 228 mln zł, które wygenerują 426 nowych miejsc pracy. Główną zachętą do inwestowania w podstrefie w Łapach są ulgi podatkowe sięgające od 50 do 70 procent nakładów inwestycyjnych oraz atrakcyjna lokalizacja. Na przygotowanie podstrefy dla inwestorów przygotowano m.in. 5,1 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Agencja Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu (woj. Podkarpackie) intensywnie poszukuje inwestorów dla terenów podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Łapach. W zeszłym roku wartość inwestycji w EURO-PARK WISŁOSAN wyniosła 228 mln zł, które wygenerują 426 nowych miejsc pracy. Główną zachętą do inwestowania w podstrefie w Łapach są ulgi podatkowe sięgające od 50 do 70 procent nakładów inwestycyjnych oraz atrakcyjna lokalizacja. Na przygotowanie podstrefy dla inwestorów przygotowano m.in. 5,1 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podstrefa TSSE w Łapach, fot.: Urząd Miejski w Łapach

W Łapach, miejscowości pod Białymstokiem, problem strukturalnego bezrobocia pojawił się po upadku dwóch największych zakładów pracy - Cukrowni Łapy i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., powstała na obszarze prawie 12 ha będących własnością miasta. Teren podstrefy ma wiele atutów, przede wszystkim położenie w obrębie aglomeracji białostockiej, dobre połączenia komunikacyjne (w tym kolejowe), bliskość granicy z Białorusią. Władze samorządowe w najbliższym czasie rozpoczną prace związane z uzbrojeniem terenu i przygotowaniem go pod inwestycje. Na przygotowanie terenu przyznano m.in. 5,1 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe wynoszące:

• dla małych przedsiębiorstw: do 70%  
• dla średnich: do 60%                całkowitych nakładów inwestycyjnych
• dla dużych przedsiębiorstw: do 50%

Pomoc dla inwestorów jest przyznawana z dwóch tytułów - nakładów na inwestycje lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Chcący inwestować w podstrefie muszą spełnić jedno z dwóch wymaganych kryteriów:

kryterium stopy bezrobocia - wartość inwestycji musi wynosić minimum 9,1 mln zł lub wiązać się z powstaniem co najmniej 35 nowych miejsc pracy,

kryterium stopnia uprzemysłowienia - wymagana wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji musi wynosić co najmniej 9 mln zł.

Jednym z wymogów dla inwestorów korzystających z ulg podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych jest zagwarantowanie prowadzenia działalności przez co najmniej 5 lat od momentu zakończenia inwestycji oraz utrzymanie własności majątku przez minimum 5 lat (dla przedsiębiorstw z sektora MSP co najmniej przez 3 lata).

Oprócz ulg inwestorzy mogą liczyć także na zapewnienie kompleksowej obsługi projektu, uproszczone procedury, niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

________________________

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.

Od 1997 na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN przedsiębiorcy strefowi zainwestowali ponad 6 mld zł i utworzyli 20 tys. nowych miejsc pracy (całkowite zatrudnienie na terenie TSSE wynosi prawie 27 tys. osób.). W Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej, działającej w 19 lokalizacjach, działalność prowadzi 102 przedsiębiorców (wśród inwestorów zagranicznych najwięcej jest firm z Korei - 10 i Niemiec - 9). Wartość inwestycji według zezwoleń wydanych przez ARP S.A. na terenie TSSE w roku 2010 r. wyniosła 228 mln zł, inwestorzy zadeklarowali utworzenie 426 nowych miejsc pracy.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl