Kurs ARP Space Academy „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS"

Data dodania: 2023-02-02

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje w ramach inicjatywy ARP Space Academy kurs „AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS". To pierwszy w ofercie ARP Space Academy kurs poświęcony biznesowym aspektom prowadzenia działalności kosmicznej. Szkolenie rozpocznie się 17 lutego a zakończy 23 marca 2023 r. Wykonawcą kursu jest Fundacja Space Entepreneurship Institute, na podstawie programu opracowanego w Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kurs AN INTRODUCTION TO SPACE ECONOMICS adresowany jest dla środowiska finansowego, funduszy VC, administracji publicznej, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą w szybki sposób pozyskać wiedzę o specyfice biznesu kosmicznego. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstaw wiedzy technicznej w prosty i zrozumiały sposób, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu fizyki czy chemii. Jednocześnie uczestnicy otrzymują niezbędne informacje na temat obowiązującego prawa w tej branży oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze kosmicznym. Szkolenie dostarczy także wiedzę o ekosystemie sektora kosmicznego – roli krajowej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, polityce kosmicznej, instytucjach otoczenia biznesu. Na kursie nie zapomniano również o rzeczach najważniejszych, czyli o rynku kosmicznym, metodach finansowania, komercjalizacji i transferu technologii.

Kurs trwa 80 godzin i realizowany będzie zdalnie (online) w trybie weekendowym.

Dostępność szkolenia jest ograniczona - w ofercie przewidziano 25 miejsc. Koszt cyklu szkoleniowego wynosi 3000 PLN netto (3690 PLN brutto). Warunkiem udziału w kursie jest dokonanie całości opłaty zgodnie z załączonym regulaminem.

Organizator zastrzegł sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. Szczegółowe informacje na temat organizacji i bieżącej sytuacji ze szkoleniem można uzyskać bezpośrednio u organizatora - namiar do kontaktu podano na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kontakt: Paweł Pacek, Dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – mail: pawel.pacek@arp.pl, kom. 501216190.

  • Ramowy zakres kursu (moduły)
  • Program kursu
  • Harmonogram kursu dzienny)
  • Regulamin ARP Space Academy

Harmonogram SEI Szkolenie 10.02.2023v3

Module 2023

Program kursu PL A course for non-engineers

Regulamin ARP Space Academy