Konstelacje ARP 2021 zostały przyznane!

Data dodania: 2021-05-25
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 3 lat organizuje konkurs „Konstelacje ARP”. Ideą konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych/prawnych bądź instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 3 lat organizuje konkurs „Konstelacje ARP”. Ideą konkursu jest wyróżnienie osób fizycznych/prawnych bądź instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwijania i promowania polskiego sektora technologii kosmicznych.

Wyboru laureatów konkursu „Konstelacje ARP 2021” dokonała Kapituła w składzie:

 1. Prof. Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - PRZEWODNICZĄCY
 2. Jan Sarnowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 3. Paweł Kolczyński – Wiceprezes ARP SA
 4. prof. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
 5. prof. Iwona Stanisławska – Dyrektor CBK PAN
 6. prof. Katarzyna Malinowska –, Dyr. Centrum Studiów Kosmicznych ALK
 7. prof. Jan Kindracki – Z-ca Dyr. ITC PW,  opiekun specjalizacji „kosmonautyka” na PW
 8. Marzena Wydryszek – Wicedyrektor Biura Rozwoju Technologii

Kapituła Konkursowa wyłoniła finalistów w czterech kategoriach:

Kosmiczna firma roku – firma o najważniejszych osiągnięciach w branży kosmicznej. Brane są pod uwagę zarówno osiągnięcia naukowe jak i biznesowe i ich wpływ na wizerunek sektora kosmicznego w Polsce i w Europie.

 1. KP Labs
 2. Thorium Space
 3. 6Roads
 4. ŚCNTPL
 5. Cilium Engineering

Zagraniczny sukces – nagroda za osiągnięcia podmiotów polskiego sektora kosmicznego za granicą – aspekt naukowy i biznesowy.

 1. European Rover Challenge
 2. Lunares
 3. Uniwersytet Gdański
 4. AGH (UNIVERSEH)
 5. SPECTALIGHT.IO
 6. Astronika

Nadzieja sektora kosmicznego – nagroda dla młodych pracowników branży kosmicznej w Polsce (do lat 30).

 1. Monika Brandić – Lipińska
 2. Justyna Pelc
 3. Adam Dąbrowski

Nagroda specjalna – wyróżnienie dla firmy, wydarzenia, osoby której wkład w rozwój sektora kosmicznego był największy.

W tym roku laureatami „Konstelacje ARP” zostali:

Kosmiczna Firma Roku – KP Labs

Zagraniczny Sukces - European Rover Challenge

Nadzieja sektora kosmicznego - Justyna Pelc

Nagroda specjalna: Pierwszy raz zostały przyznane 2 nagrody specjalne:

 1. Artur Chmielewski
 2. Steve Jurczyk