Konkurs o nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską w zakresie wpływu zmian środowiska na projektowanie i funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie obszarów przemysłowych

Data dodania: 2023-08-17

Oddział we Wrocławiu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza konkurs o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską.

Konkurs skierowany jest do Dyplomantów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, którzy w roku 2023 obronili pracę magisterską w zakresie inżynierii środowiska.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy i kopią dyplomu prosimy przesyłać w terminie do dnia 29 września 2023 roku na adres Oddziału Wrocław Agencji Rozwoju Przemysłu S.A ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław.

W styczniu 2023 r. ARP S.A. Oddział we Wrocławiu zapieczętował swoją długoletnią współpracę z Politechniką Wrocławską, podpisując z Uczelnią porozumienie w zakresie wymiany doświadczeń i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć mających na celu popularyzację tematyki związanej m.in. z kanalizacją deszczową, retencjonowaniem wód opadowych i zmianami klimatu. Organizowany Konkurs dla Dyplomantów Wydziału Inżynierii Środowiska pozwala na zaangażowanie się świata nauki w wyzwania z jakimi spotykają się obszary aktywności przemysłowej, przede wszystkim w obliczu zmieniającego się klimatu.