Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką

Data dodania: 2019-06-04
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu – kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy a także badań naukowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu – kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy a także badań naukowych.

Od ponad roku prowadzimy program Kadry dla przemysłu, którego celem jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego. Zaangażowanie firm z Grupy ARP polega m.in. na prowadzeniu programów stażowych, aranżowaniu wizyt w zakładach pracy oraz wsparciu nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką). W ramach programu firmy i szkoły przygotowały dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomaga im w podjęciu decyzji czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie mogą zapisać się do klas patronackich, opartych o program nauczania współtworzony z przyszłym pracodawcą.

W marcu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła kolejne działania mające na celu rozbudowanie oferty Kadr dla przemysłu. Podpisaliśmy porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, a zatem rozszerzyliśmy grono współpracujących ze spółkami Grupy ARP szkół technicznych i zawodowych o wyższe szkoły zawodowe. Celem porozumienia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Teraz ARP S.A. wdraża kolejny program z zakresu wsparcia rozwoju polskiej nauki. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą pracę doktorską, rozprawę doktorską, pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkurs skierowany jest do absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce 26 września br. w siedzibie ARP S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Regulamin dot. konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską - PDF

Regulamin dot. konkursu na pracę magisterską, inżynierską i licencjacką - PDF