Konkurs CEBBIS dotyczący wsparcia finansowego prac przedwdrożeniowych pomysłów innowacyjnych

Data dodania: 2011-08-09
Konkurs CEBBIS dotyczący wsparcia finansowego prac przedwdrożeniowych pomysłów innowacyjnych

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako partner projektu europejskiego "CEBBIS - Branżowe wsparcie innowacyjności w Europie Środkowej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs dotyczący wsparcia finansowego prac przedwdrożeniowych pomysłów na innowacyjne produkty lub procesy.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom na przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych pomysłów (wybranych drogą konkursową).

Program wsparcia finansowego będzie realizowany poprzez opłacenie z budżetu CEBBIS części kosztów przygotowania pomysłów innowacyjnych do wdrożenia.

Konkurs pomysłów innowacyjnych zgłaszanych do udzielenia wsparcia finansowego przy wdrażaniu jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
1.  Wdrażanie przy wykorzystaniu metod Rapid Prototyping (Szybkie Prototypowanie),
2.  Wdrażanie przy wykorzystaniu metod Product Design Management (Zarządzanie Wzornictwem),
3.  Wdrażanie przy wykorzystaniu metod Lean Manufacturing (Oszczędne Wytwarzanie).

Celem konkursu jest również zrealizowanie programu szkoleniowo-doradczego dla szerszego kręgu przedsiębiorców zainteresowanych metodami szybkiego i taniego wdrażania innowacji. Zakłada się, że program szkoleniowo-doradczy będzie prowadzony w formie warsztatów na przykładach zwycięskich pomysłów innowacyjnych - równolegle do prac przedwdrożeniowych. Udział w warsztatach będzie bezpłatny.

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu do dnia 25.08.2011 r.

Szczegóły konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ARP S.A. pod adresem:

http://bip.arp.com.pl/ogloszenie.aspx?ID=554