Konkurs „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”

Data dodania: 2023-10-10

Do 31 października 2023 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do „III Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd”. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do wzięcia udziału w kategorii konkursowej „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”.

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Jedną z dodatkowych kategorii konkursowych jest „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”. Dla gmin, które wezmą udział w kategorii, zostanie zorganizowany warsztat na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Polską Spółkę Gazownictwa, Metrolog oraz Agencję Rozwoju Przemysłu.

W ramach kategorii konkursowej, zwycięzca otrzyma:

  • Tytuł: Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa
  • Statuetkę
  • Dyplom
  • Nagrodę główną – opracowanie planu dekarbonizacji gminnej ciepłowni

Nagrodę główną stanowi zaproszenie do realizacji przedsięwzięcia tj. przygotowanie planu dekarbonizacji wybranej ciepłowni gminnej w oparciu o instrument ELENA bez kosztów wejściowych – tj. gmina nie ponosi kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne) pod warunkiem akceptacji i spełnienia warunków wymaganych do udzielenia wsparcia w ramach instrumentu ELENA.

Co więcej, każdy Uczestnik tej kategorii, otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach na temat finansowania inwestycji w transformację energetyczną i modernizację źródeł ciepła w gminnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, który przeprowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 31 października 2023 r.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 2023 r. – podczas III Kongresu 3W w Warszawie (DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw).

Więcej informacji: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/

Zgłoszenia: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/formularz-zgloszeniowy

innowator konkurs