Konferencja "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka"

Data dodania: 2009-05-22
ARP S.A. informuje potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w konferencji poświeconej poddziałaniu 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, 2007-2013. Konferencja organizowana jest przez Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 4.5.2. Udział w konferencji umożliwi uzyskanie informacji istotnych dla przygotowania wniosku o wsparcie finansowe innowacyjnych inwestycji w formule właściwej dla ww. poddziałania.

ARP S.A. informuje potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w konferencji poświeconej poddziałaniu 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, 2007-2013. Konferencja organizowana jest przez Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 4.5.2. Udział w konferencji umożliwi uzyskanie informacji istotnych dla przygotowania wniosku o wsparcie finansowe innowacyjnych inwestycji w formule właściwej dla ww. poddziałania.

 
Celem poddziałania 4.5.2 jest m.in. tworzenie warunków do zwiększenia poziomu inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych, w szczególności związanych z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnymi usługami, poprzez wsparcie przedsiębiorstw usługowych dokonujących inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, o dużej wartości i generujących znaczną ilość miejsc pracy.
 
Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2009 r. w gmachu głównym Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala A, B, C. Rejestracja odbywać się będzie od godziny 10:00, a początek konferencji zaplanowano na godzinę 10:30.
 
Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej informacji o Programie Operacyjnym Innowacyjne Gospodarka na stronie internetowej:
 
Program konferencji i formularz zgłoszenia mogą być pobrane ze strony internetowej: www.mg.gov.pl/fundusze/poig/aktualnosci