Konferencja "Dwa miliardy zł - wsparcie innowacyjności podkarpackich przedsiębiorstw"

Data dodania: 2011-09-19
  W dniu 19 września 2011 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Motywem przewodnim konferencji był rozwój przedsiębiorczości w regionie podkarpackim dzięki wsparciu na rzecz innowacyjności.

 
W dniu 19 września 2011 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Motywem przewodnim konferencji był rozwój przedsiębiorczości w regionie podkarpackim dzięki wsparciu na rzecz innowacyjności.


We współczesnym świecie o pozycji konkurencyjnej firm coraz częściej decyduje umiejętność wykorzystania wiedzy i dorobku naukowo-badawczego do wprowadzenia nowych produktów, technologii czy zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw. Sukces budowania gospodarki opartej na wiedzy opiera się w dużej mierze na stworzeniu skutecznych mechanizmów implementacji w firmach rozwiązań innowacyjnych. A o tym w znaczącym stopniu decyduje stworzenie sprawnej sieci współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a biznesem, jak również uzyskanie wsparcia finansowego na realizację tego typu przedsięwzięć.

Wsparcie innowacyjności podkarpackich przedsiębiorstw było tematem konferencji, w której udział wzięli zarówno przedstawiciele rządu - prof. Zdzisław Gawlik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Andrzej Massel, Wiceminister Infrastruktury, przedstawiciele organizatorów - Wojciech Dąbrowski, Prezes ARP S.A., Krzysztof Kłak, Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również przedstawiciele nauki, centrów badawczo rozwojowych i przedstawiciele biznesu.

"Na przykładzie Podkarpacia dobrze widać, jak region, który borykał się z problemami strukturalnymi był w stanie rozwinąć się dzięki współdziałaniu i synergii wielu podmiotów. W ciągu dziesięciu lat w południowo-wschodniej Polsce powstało zagłębie firm z branży lotniczej. Dużą rolę w przyciągnięciu biznesu i nowych technologii odegrało zlokalizowanie tu pierwszych w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych - SSE EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK Wisłosan. Obie zarządzane przez ARP S.A. strefy od samego początku stawiały na innowacje, których jednym z przejawów było lokalizowanie na ich terenie inwestycji w nowe technologie." - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes ARP S.A.


Warunki stwarzane w strefach dla rozwoju nowych technologii to nie jedyne wsparcie, na które z strony ARP S.A. mogli liczyć przedsiębiorcy. Bez pomocy publicznej, wsparcia restrukturyzacji i pozyskania nowych inwestorów nie byłoby dzisiejszych sukcesów takich firm, jak PZL Mielec czy PZL Świdnik.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma cały wachlarz produktów wspierających rozwój polskiego gospodarki. Oprócz pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, ARP S.A. pomaga również - poprzez system pożyczek, poręczeń czy przez podwyższenie kapitału - stymulować rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wprowadzona w bieżącym roku zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji otworzyła nowe możliwości - o udzielane przez ARP S.A.wsparcie nie będące pomocą publiczną będą się mogły ubiegać także firmy, które zaczynają dopiero odczuwać skutki kryzysu, i które są zdecydowane na podjęcie działań prorozwojowych i dostosowanie się do wymogów rynku. Środki ARP S.A. na restrukturyzację rozwojową, czyli na finansowanie działań mających na celu poprawę długookresowej rentowności oraz efektywności przedsiębiorstw, pozwalają również na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, będących podstawą nowoczesnej gospodarki. Jest to nowa, atrakcyjna oferta dla firm także z podkarpacia.

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl
energopozyczka.arp.com.pl
dlainwestorow.arp.com.pl