Komunikat prasowy ARP S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r.

Data dodania: 2009-12-15
W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Skarb Państwa, w zamian za objęcie wszystkich wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ARP S.A. akcji, wniósł do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. akcje/udziały następujących spółek:

Stocznia Remontowa "Nauta" S.A. w Gdyni
Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. w Szczecinie
Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie

Hydroster Zakłady Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. w Gdańsku

Zakłady Radiowe RADMOR S.A. w Gdyni
Kombinat PZL-Hydral S.A. we Wrocławiu

Łączna wartość nominalna obejmowanych przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi 270.145.000,00 zł.

Po zarejestrowaniu przez sąd, kapitał zakładowy ARP S.A. wyniesie 2.977.670.000,00 zł.

Zgodnie z umową, uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. środki finansowe ze sprzedaży akcji Stoczni Remontowej "Nauta" S.A., Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A., zostaną przeznaczone na restrukturyzację podmiotów przemysłowego potencjału obronnego.