Komunikat Prasowy ARP S.A. w sprawie Korporacji Polskie Stocznie S.A.

Data dodania: 2009-08-25
Warszawa, 25 sierpnia, 2009 r. - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Polskie Stocznie, której właścicielem 100% akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki oraz postawieniu jej w stan likwidacji z dniem podjęcia uchwały.

Warszawa, 25 sierpnia, 2009 r. - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Polskie Stocznie, której właścicielem 100% akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki oraz postawieniu jej w stan likwidacji z dniem podjęcia uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Polskie Stocznie S.A. podjęło również uchwałę w przedmiocie powołania likwidatorów Spółki.


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl