Komunikat prasowy ARP S.A. dotyczący postępowania przetargowego ws. sprzedaży Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim

Data dodania: 2012-10-05
Prowadzone przez ARP S.A. postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim zostało zakończone.

Prowadzone przez ARP S.A. postępowanie przetargowe w sprawie sprzedaży Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim zostało zakończone.

W wyniku przetargu nie wyłoniono nabywcy, bowiem przedstawione Agencji oferty nie były satysfakcjonujące. Tym samym Zamek w Baranowie zostaje w zasobie Agencji, a ARP S.A. kontynuuje działania zmierzające do wyłonienia profesjonalnego operatora, do którego zadań będzie należało zarządzanie obiektem.