Komunikat prasowy ARP S.A. dotyczący Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Data dodania: 2010-01-13
W wyniku przeprowadzonego przez H. Cegielski Poznań S.A. przetargu w dniu 12 stycznia 2010 roku w Poznaniu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dając cenę wywoławczą za zbywane udziały spółki Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. wygrała ten przetarg.          Powyższe nie jest jednoznaczne z przejęciem własności przez ARP S.A. z dniem przetargu.          Do przeniesienie prawa własności zbywanych udziałów na ARP S.A., oprócz wpłacenia ceny za udziały, niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. W związku z tym, w najbliższym czasie ARP S.A. złoży wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie takiej zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, UOKiK ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku licząc od daty złożenia wniosku.          Wszelkie działania właścicielskie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w stosunku do Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. będą mogły być podjęte po uzyskaniu przez ARP S.A. prawa własności oferowanych w przetargu udziałów.

W wyniku przeprowadzonego przez H. Cegielski Poznań S.A. przetargu w dniu 12 stycznia 2010 roku w Poznaniu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dając cenę wywoławczą za zbywane udziały spółki Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. wygrała ten przetarg.

         Powyższe nie jest jednoznaczne z przejęciem własności przez ARP S.A. z dniem przetargu.

         Do przeniesienie prawa własności zbywanych udziałów na ARP S.A., oprócz wpłacenia ceny za udziały, niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. W związku z tym, w najbliższym czasie ARP S.A. złoży wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie takiej zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, UOKiK ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku licząc od daty złożenia wniosku.

         Wszelkie działania właścicielskie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w stosunku do Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. będą mogły być podjęte po uzyskaniu przez ARP S.A. prawa własności oferowanych w przetargu udziałów.