Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 8 września 2010 r.

Data dodania: 2010-09-08
Wczoraj w Warszawie pomiędzy Hamilton Sundstrand a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. podpisana została przedwstępna umowa sprzedaży udziałów PZL Wrocław Sp. z o.o.  Finalizację transakcji przewidziano na grudzień br.
Spółka HS zobowiązuje się do nabycia od ARP S.A. PZL Wrocław Sp. z o.o.
 

Wczoraj w Warszawie pomiędzy Hamilton Sundstrand a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. podpisana została przedwstępna umowa sprzedaży udziałów PZL Wrocław Sp. z o.o.  Finalizację transakcji przewidziano na grudzień br.

Podstawowym przedmiotem działalności PZL Wrocław Sp. z o.o. jest produkcja układów paliwowo-regulacyjnych do silników lotniczych oraz układów, wyrobów i detali hydraulicznych sterowania i kontroli lotu do samolotów i śmigłowców. W spółce - w ramach realizowanego programu restrukturyzacji - został skoncentrowany majątek i podstawowa działalność produkcyjna Kombinatu "PZL‑Hydral" S.A.

Zawarta wczoraj umowa stanowi zwieńczenie rozpoczętych w roku 2009 negocjacji z firmą Hamilton Sundstrand Corporation dotyczących prywatyzacji PZL Wrocław. Podpisanie umowy było możliwe dzięki wydanej w dniu 4 sierpnia br. decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikowanego przez władze polskie projektu restrukturyzacji Kombinatu "PZL-Hydral" S.A. Komisja uznała planowane umorzenie zobowiązań "PZL‑Hydral" S.A. względem podmiotów publicznych za wsparcie niestanowiące pomocy publicznej, spełniające test prywatnego wierzyciela. 

Hamilton Sundstrand Corporation i jej spółki, wchodzą w skład koncernu grupy United Technologies Corporation - światowego lidera w branży lotniczej i budowlanej, który z sukcesem realizuje swoje projekty w Polsce (obecnie zatrudnia 7000 osób). Jako właściciel Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, WSK "PZL‑Rzeszów" S.A. oraz Pratt&Withney w Kaliszu doprowadził do ich unowocześnienia i znaczącego rozwoju. 

Sprzedaż PZL Wrocław na rzecz globalnego inwestora branżowego zapewni stabilność i dalszy rozwój ok. 500 pracownikom zatrudnionym przez PZL Wrocław.  Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży inwestor zamierza utrzymać dotychczasowy profil działalności przedsiębiorstwa wprowadzając do produkcji min. nowe grupy wyrobów dla lotnictwa. Dla przyszłego rozwoju spółki istotne jest również zapewnienie przez nowego właściciela dostępu do kapitału i najnowocześniejszych technologii. Inwestor planuje obecnie podwojenie uzyskiwanego przez PZL Wrocław poziomu sprzedaży w okresie 5 lat oraz zrealizowanie programu inwestycyjnego na poziomie co najmniej 65 mln zł.

Podpisanie umowy ostatecznej sprzedaży PZL Wrocław i przejęcie wszystkich udziałów PZL Wrocław będzie możliwe po spełnieniu się m.in. następujących warunków: spłaty z ceny sprzedaży udziałów PZL Wrocław wierzycieli publicznoprawnych PZL-Hydral i zwolnieniu przez nich zabezpieczeń ustanowionych na majątku PZL Wrocław, jak również rozliczeniu wszystkich zaległych zobowiązań PZL‑Hydral S.A. poprzez umorzenie ich niespłaconej części.

 - "Pozyskanie inwestora branżowego, zadeklarowane przez HS inwestycje i dostęp do nowoczesnych technologii stanowią gwarancję rozwoju PZL Wrocław. Mam nadzieję, że podobnie jak wcześniej PZL Mielec, firma stanie się jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.