Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 16 maja 2009 r. Dobra wiadomość także dla Stoczni Szczecińskiej Nowa. Inwestorzy kupili aktywa Stoczni.

Data dodania: 2009-05-16
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


Dobra wiadomość także dla Stoczni Szczecińskiej Nowa
Inwestorzy kupili aktywa Stoczni


Szczecin, 16 maja 2009 r. - Zakończone dzisiaj przetargi na aktywa Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., podobnie jak w przypadku Stoczni Gdynia S.A., wyłoniły zwycięskich inwestorów. Przetargi - zgodnie z zapisami ustawy kompensacyjnej - zostały zorganizowane przez Zarządcę Kompensacji.

W ramach 11 ogłoszonych przetargów zostało sprzedanych 10 składników majątkowych. Aktywa istotne dla kontynuacji produkcji stoczniowej, zbywane w przetargach nr  1, 3-7, 9  zostały zakupione tak jak majątek Stoczni Gdynia S.A. przez jednego inwestora, działającego za pośrednictwem Stichting Particulier Fonds Greenrights, w imieniu spółki United International Trust N.V. Nabywców znalazły także składniki sprzedawane w przetargach o numerach 2, 8 i 10.

Pierwotna wycena nieruchomości Stoczni wynosiła 100 mln zł. W ramach przeprowadzonego przetargu, majątek został wylicytowany na kwotę 161 mln zł. Pozostałe do sprzedaży aktywa, czyli przetarg nr 11, zgodnie z ustawą kompensacyjną, zostaną sprzedane w drodze aukcji zaplanowanej na dzień 26 maja 2009 r.

"Bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby dać pracownikom obu stoczni realną możliwość kontynuowania pracy. Dwa dni temu odnieśliśmy sukces: inwestorzy kupili nieruchomości Stoczni Gdynia, dziś to samo możemy powiedzieć o Stoczni Szczecińskiej Nowa. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy do tego się przyczynili - Rządowi, w tym szczególnie Ministerstwu Skarbu Państwa, Pracownikom Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zarządcy Kompensacji" - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Majątek Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. został sprzedany w otwartym, przejrzystym, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Sprzedaż nastąpiła po cenie rynkowej na rzecz tego oferenta, którego propozycja była najwyższa. Nabywcy majątku stoczniowego stają się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną.

Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl