Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 09 maja 2009 r.

Data dodania: 2009-05-09
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. Kolejne przetargi na majątek stoczni Potencjalni inwestorzy wpłacili wadium Warszawa, 9 maja 2009 r. - W związku z przesunięciem terminu wpłat wadiów - do dnia 8 maja 2009 r. do godziny 15.00 - uprawniających do wzięcia udziału w przetargach na zakup majątku (nieruchomości) Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A., zgłosił się jeden dodatkowy inwestor. Ostateczna ilość firm startujących w przetargach wynosi łącznie: 36. Wyniki przetargów, które odbędą się 13 - 14 maja br. dla Stoczni Gdynia S.A. i 15 - 16 maja dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.,  zostaną ogłoszone  po zakończeniu procesu. Dla celów sprzedaży majątek obu stoczni został podzielony na pakiety, które nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a ich wielkość i skład jest uzależniony jedynie od spełnienia wymogu maksymalizacji wpływów ze sprzedaży, w celu ochrony interesów wierzycieli stoczni. Nabywcy majątku stoczniowego stają się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną oraz nie są zobowiązani do przejmowania pracowników wraz z nabywanym majątkiem.  Zgodnie z art. 82 Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, przetarg prowadzi Zarządca Kompensacji, wyposażony w prawa i obowiązki analogiczne do uprawnień syndyka w postępowaniu upadłościowym, który także dokona wyboru najlepszego oferenta. W przypadku braku ważnych ofert w pierwszym przetargu lub w przypadku nie wyłonienia kupującego w pierwszym przetargu z innych przyczyn, zarządca kompensacji ogłosi aukcję, na której składniki majątku stoczni będą sprzedawane z ceną wywoławczą nie niższą od najwyższej ceny zaoferowanej w przetargu, który nie został rozstrzygnięty lub ceny oszacowania w przypadku przetargów, które nie doszły do skutku. Ewentualne aukcje dla Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. zaplanowano w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o unieważnieniu przetargu lub nie dojściu przetargu do skutku. Proces sprzedaży majątku zakończy się 31 maja 2009 r. Roma Sarzyńska - Przeciechowska Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Kolejne przetargi na majątek stoczni
Potencjalni inwestorzy wpłacili wadium


Warszawa, 9 maja 2009 r. - W związku z przesunięciem terminu wpłat wadiów - do dnia 8 maja 2009 r. do godziny 15.00 - uprawniających do wzięcia udziału w przetargach na zakup majątku (nieruchomości) Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A., zgłosił się jeden dodatkowy inwestor.

Ostateczna ilość firm startujących w przetargach wynosi łącznie: 36.
Wyniki przetargów, które odbędą się 13 - 14 maja br. dla Stoczni Gdynia S.A. i 15 - 16 maja dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.,  zostaną ogłoszone  po zakończeniu procesu.

Dla celów sprzedaży majątek obu stoczni został podzielony na pakiety, które nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a ich wielkość i skład jest uzależniony jedynie od spełnienia wymogu maksymalizacji wpływów ze sprzedaży, w celu ochrony interesów wierzycieli stoczni.

Nabywcy majątku stoczniowego stają się jego właścicielami w stanie wolnym od obciążeń i nie będą odpowiadali za zobowiązania stoczni, w tym za ewentualne roszczenia związane z udzieloną pomocą publiczną oraz nie są zobowiązani do przejmowania pracowników wraz z nabywanym majątkiem. 

Zgodnie z art. 82 Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, przetarg prowadzi Zarządca Kompensacji, wyposażony w prawa i obowiązki analogiczne do uprawnień syndyka w postępowaniu upadłościowym, który także dokona wyboru najlepszego oferenta. W przypadku braku ważnych ofert w pierwszym przetargu lub w przypadku nie wyłonienia kupującego w pierwszym przetargu z innych przyczyn, zarządca kompensacji ogłosi aukcję, na której składniki majątku stoczni będą sprzedawane z ceną wywoławczą nie niższą od najwyższej ceny zaoferowanej w przetargu, który nie został rozstrzygnięty lub ceny oszacowania w przypadku przetargów, które nie doszły do skutku.

Ewentualne aukcje dla Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. zaplanowano w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o unieważnieniu przetargu lub nie dojściu przetargu do skutku. Proces sprzedaży majątku zakończy się 31 maja 2009 r.


Roma Sarzyńska - Przeciechowska
Rzecznik Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
tel.: 501 31 00 23, e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl