Komunikat Prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 05 maja 2009 r.

Data dodania: 2009-05-05
INFORMACJA PRASOWA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z dnia 05 maja 2009 r. Część majątku stoczni Nowa już sprzedana Zakończył się przetarg na majątek ruchomy stoczni w Szczecinie   4 maja br. zakończyły się przetargi na składniki majątku ruchomego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Wzięło w nim udział 8 inwestorów. W ramach siedmiu przetargów nr 12-18 sprzedawano m.in. projekty stoczni w Szczecinie na budowę kontenerowców, zbiornikowców oraz statków typu con-ro, ro-ro, ro-pax, a także samochody, rusztowania oraz materiały pozostałe po budowie statków i stanowiące własność Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się rusztowania, natomiast najwyższą cenę - 5.226.000 zł zapłaci firma Pol-Euro za majątek ruchomy związany z budową statku B 178-I/23. W ramach przetargów sprzedano również: samochody firmie "Car-go" za kwotę 91 tys. zł. Rusztowania nabędzie firma "Master" za kwotę 751 tys. zł. "Obserwujemy duże zainteresowanie inwestorów zakupem tej części majątku stoczniowego i mamy nadzieję, że podobnie będzie ze sprzedażą pozostałych składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa." - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zakończone przetargi na ruchomości Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. kończą pierwszy z ważnych etapów realizacji zapisów ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 15 maja rozpoczynają się przetargi na sprzedawane nieruchomości z majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o., a zwycięzców tych przetargów poznamy 17 maja. Całość postępowania przetargowego zakończy się do 31 maja 2009 r. Dzięki przyjętej ustawie kompensacyjnej możliwa jest sprzedaż składników majątkowych stoczni i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w maksymalnym stopniu. Zgodnie z art. 82 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym przetargi prowadzi Zarządca Kompensacji, który przygotował także plany sprzedaży majątku stoczniowego oraz dokonuje wyboru najlepszego oferenta. Aktywa są sprzedawane w drodze otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego przetargu. Sprzedaż majątku stoczni następuje po cenie rynkowej na rzecz oferenta, którego propozycja jest najwyższa. Dla celów sprzedaży majątek został podzielony na funkcjonalne pakiety, a ich wielkość i skład jest uzależniony jedynie od spełnienia wymogu maksymalizacji wpływów ze sprzedaży w celu ochrony interesów wierzycieli Stoczni.

INFORMACJA PRASOWA
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

z dnia 05 maja 2009 r.


Część majątku stoczni Nowa już sprzedana
Zakończył się przetarg na majątek ruchomy stoczni w Szczecinie

 
4 maja br. zakończyły się przetargi na składniki majątku ruchomego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Wzięło w nim udział 8 inwestorów.

W ramach siedmiu przetargów nr 12-18 sprzedawano m.in. projekty stoczni w Szczecinie na budowę kontenerowców, zbiornikowców oraz statków typu con-ro, ro-ro, ro-pax, a także samochody, rusztowania oraz materiały pozostałe po budowie statków i stanowiące własność Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się rusztowania, natomiast najwyższą cenę - 5.226.000 zł zapłaci firma Pol-Euro za majątek ruchomy związany z budową statku B 178-I/23. W ramach przetargów sprzedano również: samochody firmie "Car-go" za kwotę 91 tys. zł. Rusztowania nabędzie firma "Master" za kwotę 751 tys. zł.

"Obserwujemy duże zainteresowanie inwestorów zakupem tej części majątku stoczniowego i mamy nadzieję, że podobnie będzie ze sprzedażą pozostałych składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa." - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zakończone przetargi na ruchomości Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. kończą pierwszy z ważnych etapów realizacji zapisów ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 15 maja rozpoczynają się przetargi na sprzedawane nieruchomości z majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o., a zwycięzców tych przetargów poznamy 17 maja. Całość postępowania przetargowego zakończy się do 31 maja 2009 r.

Dzięki przyjętej ustawie kompensacyjnej możliwa jest sprzedaż składników majątkowych stoczni i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w maksymalnym stopniu. Zgodnie z art. 82 ustawy o postępowaniu kompensacyjnym przetargi prowadzi Zarządca Kompensacji, który przygotował także plany sprzedaży majątku stoczniowego oraz dokonuje wyboru najlepszego oferenta. Aktywa są sprzedawane w drodze otwartego, przejrzystego, niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego przetargu. Sprzedaż majątku stoczni następuje po cenie rynkowej na rzecz oferenta, którego propozycja jest najwyższa. Dla celów sprzedaży majątek został podzielony na funkcjonalne pakiety, a ich wielkość i skład jest uzależniony jedynie od spełnienia wymogu maksymalizacji wpływów ze sprzedaży w celu ochrony interesów wierzycieli Stoczni.