KOMUNIKAT nr 1 Zarządcy Kompensacji w Stoczni Gdynia S.A. z dnia 17.03.2009 r.

Data dodania: 2009-03-20
Zarządca Kompensacji "BUD BANK LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, NIP 525-158-00-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł, działający w imieniu własnym ale na rachunek:

Zarządca Kompensacji "BUD BANK LEASING" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 27836, NIP 525-158-00-26, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł, działający w imieniu własnym ale na rachunek:

STOCZNI GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 60409, NIP 586-010-23-52, w pełni opłacony kapitał zakładowy wynoszący 916.411.940,00 zł;

 

w związku z rozpisaniem przez Zarządcę Kompensacji, w oparciu o Plan sprzedaży zespołów składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A. zatwierdzony postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 12.03.2009 r., przetargów od 1 do 31 na składniki majątkowe Stoczni Gdynia S.A. informuje, że wadium w postępowaniach przetargowych winno zostać uiszczone przez Uczestników przetargów do dnia 30 kwietnia 2009 r. na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. 44 1020 1853 0000 9202 0124 4938.