Komunikat do Postępowania na wybór Banku Reprezentanta

Data dodania: 2009-08-11
 Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zgłoszoną prośbą jednego z banków, zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu na wybór Banku Reprezentanta, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert - wybór Banku Reprezentanta, pragnę uprzejmie poinformować, iż ostateczny termin składania ofert wiążących, o którym mowa w pkt. 3.1. Zaproszenia, został przesunięty na dzień 24 sierpnia 2009 r. godz. 12.00.

 Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zgłoszoną prośbą jednego z banków, zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu na wybór Banku Reprezentanta, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert - wybór Banku Reprezentanta, pragnę uprzejmie poinformować, iż ostateczny termin składania ofert wiążących, o którym mowa w pkt. 3.1. Zaproszenia, został przesunięty na dzień 24 sierpnia 2009 r. godz. 12.00.

W związku z powyższym przesuwa się również termin zadawania pytań do postępowaniu do dnia 18.08.2009 r.