Komisja Europejska zwiększa presję na poprawę efektywności energetycznej w krajach członkowskich

Data dodania: 2011-03-29
  

  

Unia Europejska stawia sobie za cel zmniejszenie do 2020 r. zużycia energii w krajach członkowskich o 20 proc. w stosunku do prognoz.

Komisja Europejska 8 marca 2011 r. przedstawiła nowy plan na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

                     

 Zwiększenie presji na poprawę efektywności energetycznej wynika z negatywnej oceny dotychczasowego tempa realizacji tego założenia. 

    

- Pomimo podjęcia istotnych działań (…) z najnowszych szacunków Komisji wynika, że UE jest na drodze do osiągnięcia zaledwie połowy z docelowych 20 proc. - stwierdza Komisja. Zapowiada, że w 2013 r. dokona przeglądu sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich. Jeżeli przegląd wykaże, że realizacja ogólnego celu UE jest zagrożona, Komisja w drugim etapie zaproponuje wiążące prawnie cele krajowe na rok 2020.

Jednocześnie Komisja przedstawiła listę działań, których realizacja w poszczególnych państwach, ma doprowadzić do terminowego osiągnięcia wyznaczonego celu. Część z nich powinna, według Brukseli, zostać podjęta niezwłocznie. - Pod wieloma względami efektywność energetyczną można postrzegać jako największe źródło energii, jakim dysponuje Europa - uzasadnia Komisja.

Wśród proponowanych w dokumencie środków jest m.in. nałożenie na przedsiębiorstwa z branży energetycznej inwestujące w nowe lub modernizujące stare moce wytwórcze obowiązku stosowania najlepszych dostępnych technologii. Może to w krótkim okresie doprowadzić do podniesienia cen energii przez producentów, którzy będą musieli zrekompensować koszty takich inwestycji.

 

Bruksela rozważa również wprowadzenie wymogów dotyczących energooszczędności w stosunku do standardowych urządzeń stosowanych w przemyśle: silników elektrycznych, pomp, sprężarek, urządzeń do suszenia, topienia, odlewania i destylacji oraz pieców gazowych.

Wyraźne postępy w poprawie efektywności energetycznej mogą być, zdaniem Brukseli, uzyskane na polu budownictwa publicznego, komercyjnego i mieszkaniowego. - Istnieją rozwiązania techniczne pozwalające obniżyć zapotrzebowanie budynku na energię o połowę albo trzy czwarte oraz o połowę zmniejszyć zużycie energii przez typowe urządzenia - podkreśla Bruksela. Zdaniem Komisji poprawa energooszczędności budynków oraz urządzeń stosowanych do ich ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia daje najbardziej konkretne korzyści. Inwestycje na ten cel zwracają się dzięki obniżeniu rachunków za energię. W miarę jak jej ceny będą rosnąć, zwrot wydatków poniesionych na poprawę efektywności będzie następował coraz szybciej.

W nowym planie Komisja podkreśla znaczenie dostępu do finansowania wydatków na poprawę efektywności energetycznej. Ponieważ poza brakiem wiedzy i systemowego podejścia kadry kierowniczej do zarządzanie energią koszty inwestycji stanowią poważną barierę dla stosowania energooszczędnych rozwiązań i technologii, dostępność finansowania ma istotne znaczenie dla przyspieszenia inwestycji. Fundusze unijne na ten cel powinny być uzupełniane przez proste, tanie i elastyczne instrumenty finansowe oferowane przez instytucje krajowe.

Dobrym przykładem jest  uruchomiony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. fundusz pożyczkowy "Energopożyczka dla oszczędnych". Pożyczki na realizację inwestycji w racjonalizację zużycia energii są udzielane na korzystnych dla pożyczkobiorców warunkach: niskie marże i wkład własny oraz długi okres spłaty.

 

W ramach funduszu uruchomionego przez ARP S.A. specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorców jest do dyspozycji ok. 6,5 mln zł.

 


____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Fundusz pożyczkowy Energopożyczka dla oszczędnych został utworzony w czerwcu 2010 r. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Obecnie dostępne środki pozostałe w puli Energopożyczki przekraczają 6,5 mln zł.


Więcej informacji udziela:


Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl
www.energopozyczka.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl