Kolejny projekt w lubelskiej podstrefie SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2012-02-20
Spółka INWEST BISTRO zainwestuje prawie 9 mln zł na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Budowa magazynów w Lublinie umożliwi świadczenie w regionie profesjonalnych chłodniczych usług logistyczno-magazynowych.

Spółka INWEST BISTRO zainwestuje prawie 9 mln zł na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Budowa magazynów w Lublinie umożliwi świadczenie w regionie profesjonalnych chłodniczych usług logistyczno-magazynowych.

INWEST BISTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Skórczu prowadzi działalność od 2010 r. Powstała jako spółka celowa dla realizacji projektów inwestycyjnych Iglotex S.A., spółki holdingowej ogólnopolskiej grupy produkcyjnej działającej głównie w segmencie żywności mrożonej.

Realizacja inwestycji na terenie Podstrefy Lublin SSE EURO-PARK MIELEC umożliwi spółce świadczenie kompleksowych usług logistycznych, obejmujących magazynowanie towarów, usług przeładunku, kompletacji, spedycji oraz dowozu przechowywanego towaru od magazynu do klienta. Tym samym zaspokojone zostanie zapotrzebowanie na profesjonalne chłodnicze usługi logistyczno-magazynowe na obszarze województwa lubelskiego.

Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej strefy INWEST BISTRO zadeklarował zatrudnienie minimum 23 osób i inwestycje na poziomie 8,8 mln zł.

Realizacja projektu będzie polegała na zakupie niezabudowanej nieruchomości położonej w Lublinie o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha, wybudowaniu magazynów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Nakłady inwestycyjne obejmują również nabycie wyposażenia i sprzętu logistycznego. Na terenie Podstrefy Lublin spółka planuje również uruchomienie produkcji spożywczej. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 r.

Od początku istnienia SSE EURO-PARK MIELEC przedsiębiorcy zainwestowali na jej terenach ok. 4,9 mld zł i utworzyli 14,5 tys. nowych miejsc pracy. W mieleckiej strefie aktualnie prowadzi działalność ponad 130  przedsiębiorców.

_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.
W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1246 ha. Strefa ma 23 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsze - w Lubartowie i Krośnie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• pomoc publiczną w wysokości  od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop, czyli kompleksową obsługę projektu, gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail:
roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl