Kolejny projekt inwestycyjny w SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2012-06-21
MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI zainwestuje blisko 9,5 mln zł na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Planowane uruchomienie produkcji konstrukcji stalowych i aluminiowych zapewni pracę co najmniej 15 osobom.

MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI zainwestuje blisko 9,5 mln zł na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Planowane uruchomienie produkcji konstrukcji stalowych i aluminiowych zapewni pracę co najmniej 15 osobom.

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin Grzegorz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI zamierza uruchomić produkcję konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Realizacja projektu polegała będzie na zakupie niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek o powierzchni ok. 1,7 ha położonej w Lublinie, wybudowaniu hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 3.400 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą. Nakłady inwestycyjne obejmą również nabycie maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia planowanej produkcji.

Grzegorz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI  jest obecny na rynku usług budowlanych od 2001 r. Przedsiębiorca specjalizuje się w robotach budowlanych, drogowych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, sportowych, produkcyjnych, handlowych, mieszkalnych itp.

Jest to już 223 zezwolenie wydane na terenie zarządzanej przez ARP S.A. SSE EURO-PARK MIELEC. Od początku istnienia mieleckiej strefy przedsiębiorcy zainwestowali na jej terenach ok. 4,9 mld zł i utworzyli 14,5 tys. nowych miejsc pracy. W mieleckiej strefie aktualnie prowadzi działalność ponad 130  przedsiębiorców.

_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,4 mld zł.
W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1246 ha. Strefa ma 23 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsze - w Lubartowie i Krośnie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:

• pomoc publiczną w wysokości  od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop, czyli kompleksową obsługę projektu, gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl