Kolejny inwestor w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Data dodania: 2012-11-21
Kosztem 45,9 mln zł spółka Harper Hygienics S.A. rozbuduje i zmodernizuje wytwórnię artykułów higienicznych w Mińsku Mazowieckim. W lipcu br., na terenie należącym do inwestora, utworzono podstrefę Tarnobrzeskiej SSE.

Kosztem 45,9 mln zł spółka Harper Hygienics S.A. rozbuduje i zmodernizuje wytwórnię artykułów higienicznych w Mińsku Mazowieckim. W lipcu br., na terenie należącym do inwestora, utworzono podstrefę Tarnobrzeskiej SSE.

21 listopada 2012 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie wręczono przedstawicielom firmy Harper Hygienics S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

- Inwestycja Harper Hygienics S.A. inauguruje działalność nowej podstrefy Tarnobrzeskiej SSE w Mińsku Mazowieckim. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2012 roku podstrefą objęto grunty należące do spółki - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu ARP S.A.

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności wręczył Wiceprezes Zarządu ARP S.A. Marcin Zieliński. Firmę Harper Hygienics S.A. reprezentował Członek Zarządu Spółki - Agnieszka Masłowska - Dyrektor Finansowy i Łańcucha Dostaw.

Marcin Zieliński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A., Agnieszka Masłowska - Dyrektor Finansowy i Łańcucha Dostaw  - Członek Zarządu Harper Hygienics S.A., Marek Indyk - Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu.

Nowy inwestor w ciągu 4 lat rozbuduje i zmodernizuje istniejące budynki oraz zakupi nowe linie produkcyjne. Powierzchnia działki, którą zajmuje Harper Hygienics S.A. wynosi 5,78 ha. Dotychczas spółka zatrudniała 430 pracowników. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca zamierza zwiększyć zatrudnienie o kolejnych 30 osób.

Inwestor jest producentem artykułów higienicznych (m.in.: płatków, patyczków, chusteczek dla dzieci i niemowląt, preparatów kosmetycznych).


------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. ARP S.A. wypracowała 149,4 mln zł zysku, przychody wyniosły 420 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,8 mld zł.