Kolejny innowacyjny projekt na terenie SSE EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2012-01-31
YASA Motors Poland Sp. z o.o. na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydzierżawi powierzchnię produkcyjną i zainwestuje ponad 6 mln zł w innowacyjne technologie.

YASA Motors Poland Sp. z o.o. na terenie zarządzanej przez ARP S.A. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydzierżawi powierzchnię produkcyjną i zainwestuje ponad 6 mln zł w innowacyjne technologie.

YASA Motors Poland Sp. z o.o. założona w 2008 roku prowadziła prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstał innowacyjny projekt planowany do realizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Spółka zakupi maszyny i urządzenia niezbędne do implementacji innowacyjnych technologii, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie do seryjnej produkcji obiegowej pompy wodnej. YASA Motors Poland planuje w mieleckiej strefie zatrudnienie minimum 12 osób i inwestycje na poziomie 6,2 mln zł.

YASA Motors Poland to przykład kolejnego inwestora w mieleckiej strefie zorientowanego na innowacyjne przedsięwzięcia. Na terenie zarządzanej przez ARP S.A. strefy ekonomicznej z powodzeniem realizują już nowatorskie projekty m.in.:

• EURO-EKO Sp. z o.o., która niedawno uruchomiła w Kozodrzy nowoczesną wytwórnię paliw alternatywnych z odpadów przemysłowych i komunalnych,
• D.A. GLASS Doros Teodora w Podstrefie Głogów Małopolski rozwija technologie przetwórstwa szkła metodą wertykalno-zanurzeniową,
• P.H. "ELMAT" Sp. z o.o., polski producent, autoryzowany dystrybutor i importer nowoczesnych rozwiązań i produktów  z branży teleinformatyki produkuje akcesoria światłowodowe,
• EKO HYBRES Sp. z o.o., laureat II Edycji Konkursu PARP w dziedzinie innowacyjności - I miejsce w kategorii "Innowacyjny projekt", na terenie Podstrefy Głogów Małopolski prowadzi działalność w zakresie odzyskiwania surowców z odpadów elektronicznych i elektrycznych,
• "POLIMARKY" Marek Kyc Sp. jawna w Podstrefie Głogów Małopolski produkuje  zaawansowane technologicznie produkty z wykorzystaniem nanotechnologii, takich jak: nanokompozyty, bezhalogenowe mieszanki kablowe, granulat poliuretanowy, tworzywa przewodzące. Większość z nich to innowacje na skalę światową i krajową,
• Ledolux Sp. z o.o.  produkuje komponenty do produkcji źródeł światła,
• Interphone Service Sp. z o.o. produkuje modemy  w technologii HSPA+ oraz LTE.

"W świecie globalnej gospodarki liczy się innowacyjność. Tania i wysoko wykwalifikowana siła robocza - co było i jest naszym atutem - przestała wystarczać. Dziś firmy zyskują przewagę nad konkurencją z całego świata tylko wtedy, gdy mają wyjątkowe produkty czy unikalne technologie." - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A. "Ilość i jakość innowacyjnych projektów w mieleckiej strefie pokazuje, że nasi przedsiębiorcy mają nie tylko świadomość znaczenia innowacyjności, ale umiejętności i determinację, aby ją wprowadzać w swych firmach. Wsparcie ich wysiłków w tym kierunku jest dziś jednym z podstawowych celów ARP S.A." - dodał prezes W. Dąbrowski.

Od początku istnienia SSE EURO-PARK MIELEC przedsiębiorcy zainwestowali na terenie tej strefy ok. 4,9 mld zł i utworzyli 14,5 tys. nowych miejsc pracy. W mieleckiej strefie aktualnie prowadzi działalność ponad 130  przedsiębiorców.

_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.
W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1246 ha. Strefa ma 23 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsze - w Lubartowie i Krośnie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:
• pomoc publiczną w wysokości  od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop, czyli kompleksową obsługę projektu, gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl