Kolejny etap restrukturyzacji PR

Data dodania: 2015-07-16
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem. Umożliwi to Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. objęcie większościowego pakietu udziałów Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przewozów Regionalnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem. Umożliwi to Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. objęcie większościowego pakietu udziałów Spółki.

Zgodnie z założeniami Przewozy Regionalne zostaną dokapitalizowane co najmniej 770 mln zł. Środki te są zarezerwowane w tegorocznym budżecie państwa i będą przeznaczone na spłatę długów oraz na restrukturyzację i rozwój spółki. 

- Jednogłośnie podjęta dzisiaj uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwarza realną szansę na skuteczną restrukturyzację Przewozów Regionalnych. Stawką jest odzyskanie przez spółkę długotrwałej rentowności oraz zdolności inwestycyjnych. Jest to ambitne zadanie, które wymaga konsekwentnej realizacji planów zgodnie z przyjętym harmonogramem   – powiedział Marek Szczepański, wiceprezes ARP S.A. 

Ważnym elementem procesu restrukturyzacji Spółki będzie przekazanie Komisji Europejskiej szczegółowego planu działań naprawczych. Akceptacja tego planu oraz wprowadzenie go w życie pozwoli Przewozom Regionalnym odzyskać rentowność i umożliwi inwestycje. PR planują modernizację obecnego taboru i zakup nowego, co w rezultacie pozytywnie przełoży się na wyższą jakość świadczonych usług przewozowych.

- Nie ma innej drogi dla Przewozów Regionalnych niż obecny, zaakceptowany przez  właścicieli plan restrukturyzacji. Spłata historycznego zadłużenia, szereg wewnętrznych inicjatyw naprawczych oraz wieloletnie umowy PSC umożliwią nam dalszy rozwój oraz skuteczne konkurowanie na rynku przewozów regionalnych. I to nie tylko ceną, ale  przede wszystkim jakością oferowanych usług – powiedział Tomasz Pasikowski, prezes zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – W okresie realizacji planu restrukturyzacji Spółka planuje wymienić około 250 pojazdów dodał. 

Aby restrukturyzacja Przewozów Regionalnych zakończyła się sukcesem konieczne jest spełnienie wielu warunków, w tym m.in. wejście w życie zmiany ustawy o Funduszu Kolejowym przedłużającej jego funkcjonowanie do końca 2020 roku. 

Proces dofinansowania Przewozów Regionalnych i objęcie większościowego pakietu udziałów przez ARP S.A. ma się rozpocząć, zgodnie z harmonogramem, jesienią tego roku.