Kolejny duży inwestor w strefie zarządzanej przez ARP: LG Chem zainwestuje 1,3 mld zł

Data dodania: 2016-10-05
Na terenie zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce rozpoczęła się budowa fabryki baterii litowych do samochodów elektrycznych. Inwestorem jest LG Chem Ltd., koreański wiodący producent baterii, należący do grupy kapitałowej LG.

Na terenie zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce rozpoczęła się budowa fabryki baterii litowych do samochodów elektrycznych. Inwestorem jest LG Chem Ltd., koreański wiodący producent baterii, należący do grupy kapitałowej LG.

– Spośród 5 filarów wzrostu gospodarczego Polski, w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na pierwszym miejscu jest reindustrializacja. Inwestycja LG w Polsce wpisuje się w Plan Rozwoju Elektromobilności, będący ważnym elementem tego filaru. Rozpoczęcie w Polsce budowy unikalnej w skali europejskiej fabryki baterii do samochodów elektrycznych to krok w kierunku realizacji naszych zamierzeń. Liczymy, że inwestycja przyniesie wielostronne korzyści – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów – podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, która odbyła się 5 października na terenie inwestycji.

Branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej dochodowych gałęzi polskiej gospodarki, generuje najwyższe przychody ze sprzedaży za granicą, odpowiadając za 16% eksportu. Jej rozwój przekłada się jednocześnie na powstanie nowych miejsc pracy, ekspansję lokalnego rynku usług i rozwój regionu. Powstanie dużego zakładu przemysłu motoryzacyjnego przyczynia do znaczącego wzrostu dochodów lokalnych producentów i poddostawców. Każde miejsce pracy u głównego producenta to od trzech do pięciu miejsc pracy u dostawców

Zgodnie z umową, LG Chem do końca 2018 roku zainwestuje blisko 1,3 mld złotych. Będzie  to pierwsza fabryka masowej produkcji baterii litowych branży automotive w Europie.

Z zadowoleniem przyjmujemy inwestycje Grupy LG na terenie zarządzanej przez nas specjalnej strefy ekonomicznej. Agencja Rozwoju Przemysłu, działając w ramach Grupy PFR, aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności. Tworzymy warunki i wysyłamy impuls do polskiej branży motoryzacyjnej, żeby zajęła mocną pozycję na tym perspektywicznym rynku, co przełoży się na nowe miejsca pracy oraz wzrost innowacyjności w całej branży podkreślił Marcin Chludziński, prezes ARP S.A.,

Nowa fabryka LG Chem, której uruchomienie produkcji planowane jest na II połowę 2017 roku, będzie miała powierzchnię 41 300 m2. Docelowo fabryka będzie produkować ponad 100 000 baterii rocznie, wyłącznie do samochodów elektrycznych o wysokiej wydajności, które będą mogły pokonywać dystans do 320 km na jednym ładowaniu.

Chcemy sprawić, by polska fabryka baterii stała się mekką produkcji baterii do samochodów elektrycznych  na cały światpowiedział UB Lee, Prezes Spółki Energy Solutions, LG Chem.Polska fabryka baterii, jako pierwsza fabryka produkcji masowej baterii litowych do samochodów elektrycznych w Europie, odegra istotną rolę w promowaniu przemysłu samochodów elektrycznych na tym kontynencie. Dołożymy wszelkich starań, aby ta fabryka stała się główną bazą produkcyjną baterii do samochodów elektrycznych – dodał.

Od początku funkcjonowania Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN wydano w niej łącznie 320 zezwoleń na prowadzenie działalności, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 8,2 mld zł.