Kolejne porozumienie ARP S.A. z chińskim inwestorem

Data dodania: 2012-04-25
W trakcie oficjalnej wizyty Premiera ChRL, Pana Wen Jiabao, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w obecności obu Premierów podpisała memorandum o współpracy z GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD. Inwestor, który wcześniej przejął cywilną część Huty Stalowa Wola S.A., zamierza rozwijać działalność w Polsce. Strony memorandum postawiły na budowę "stosunków partnerstwa długofalowej i wszechstronnej współpracy strategicznej", która ma wspierać inwestycje chińskich przedsiębiorstw w Polsce i polskich w Chinach.

W trakcie oficjalnej wizyty Premiera ChRL, Pana Wen Jiabao, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w obecności obu Premierów podpisała memorandum o współpracy z GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD. Inwestor, który wcześniej przejął cywilną część Huty Stalowa Wola S.A., zamierza rozwijać działalność w Polsce. Strony memorandum postawiły na budowę "stosunków partnerstwa długofalowej i wszechstronnej współpracy strategicznej", która ma wspierać inwestycje chińskich przedsiębiorstw w Polsce i polskich w Chinach.

ARP S.A. podejmuje inicjatywy w celu tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju polskiego przemysłu, jak też otwierania nowych możliwości biznesowych dla podwykonawców i dostawców w Polsce. Dzięki porozumieniu Agencja stanie się strategicznym partnerem jednego z najważniejszych chińskich inwestorów na polskim rynku.

LiuGong na początku bieżącego roku nabył cywilną części Huty Stalowa Wola S.A. (produkcja maszyn budowlanych). Obecnie zamierza w Stalowej Woli, na terenach zarządzanej przez ARP S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan, rozwijać działalność - wybudować centrum rozwojowo-konstrukcyjne i bazę produkcyjną maszyn budowlanych. Jako inwestor chce również odgrywać pozytywną rolę w stymulowaniu rozwoju przemysłu, pobudzaniu gospodarki, zwiększaniu zatrudnienia i sprzyjaniu pozytywnemu kształtowaniu stosunków społecznych w regionie swojego działania.

Celem podpisanego memorandum jest pogłębienie i doskonalenie współpracy, rozpoznanie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć, a także tworzenie przyjaznych  warunków dla kooperacji przedsiębiorstw chińskich i polskich. Strony porozumienia zobowiązują się m.in. do udzielania wsparcia dla przedsięwzięć  obu partnerów na rynku polskim i chińskim, współdziałania  w realizacji inwestycji na terenie TSSE i przy rozwoju sieci sprzedaży i serwisu produktów LiuGong w Polsce. LiuGong będzie natomiast wspierał przedsięwzięcia ARP S.A. w ChRL, m.in. dotyczące poszukiwania partnerów inwestycyjnych i biznesowych.

Obecne porozumienie jest kontynuacją wspólnych działań zapoczątkowanych przy poszukiwaniu inwestora dla części cywilnej HSW S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od początku uczestniczyła w procesie sprzedaży wyodrębnionej z HSW S.A. części przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją cywilną, a podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa było możliwe dzięki wspólnie podjętym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz powołany zarządzeniem Premiera Donalda Tuska "Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW S.A." działaniom na rzecz pozyskania inwestora.

Podpisane porozumienia to niejedyne kontakty nawiązane przez ARP S.A. z potencjalnymi inwestorami z Chin. W czasie ostatniej wizyty przedstawicieli ARP S.A. w Chinach (kwiecień br.) złożono deklaracje wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy prowincją Hubei i ARP S.A., a Tri-Ring Group Corporation zadeklarowała chęć nabycia Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., której większościowym udziałowcem jest Agencja.

Dziś również ARP S.A. podpisała list intencyjny z Bank of China, jednym z największych chińskich banków, który właśnie rozpoczyna działalność w Polsce. Głównym celem porozumienia pomiędzy ARP S.A. i Bank of China jest nawiązanie współpracy na rzecz wspierania wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i chińskimi, promowania przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii, organizacji i zarządzania i wsparcia dla inwestorów w tym również chińskich w procesie akwizycji/nabywania prywatyzowanych przedsiębiorstw.


----------------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.


Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl