Kolejne dokapitalizowanie spółki Energop przez ARP S.A.

Data dodania: 2020-03-12
9 marca 2020 r. podpisana została trójstronna umowa pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Energop Sp. z o.o. w sprawie realizacji ostatniego etapu inwestycji pn. „Rozbudowa oddziału rurociągowego oraz inwestycja w ciągu konstrukcji stalowych”.

9 marca 2020 r. podpisana została trójstronna umowa pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Energop Sp. z o.o. w sprawie realizacji ostatniego etapu inwestycji pn. „Rozbudowa oddziału rurociągowego oraz inwestycja w ciągu konstrukcji stalowych”.

Umowa przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki Energop o kwotę 7 mln zł w zamian za objęcie nowo utworzonych udziałów przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych. Środki z podwyższenia zostaną przekazane na kontynuacje rozbudowy mocy produkcyjnych spółki poprzez inwestycje w jej park maszynowy.

Całkowita wysokość dokapitalizowania dla Energop-u to 16 mln zł. Pierwsza transza została przekazana w 2018 roku. Druga, ostatnia transza, która zostanie przekazana spółce pozwoli na kontynuację rewitalizacji parku maszynowego oraz realizację kontraktów dla kluczowych klientów w obszarach produkcji kompletnych rurociągów oraz rurociągów przesyłowych dla energetyki, przemysłu petrochemicznego, gazowego i chemicznego, a także dla budownictwa przemysłowego oraz przemysłu wydobywczego (platformy wiertnicze).

Energop jest spółką, która od czerwca 2018 roku należy do Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Inwestycja w Energop to realizacja jednego z filarów planu premiera Mateusza Morawieckiego zakładającego wspieranie przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu, jako większościowy udziałowiec spółki, zamierza dalej aktywnie wspierać sochaczewski Energop w rozwoju. Wyrazem tego są m.in. spotkania w ramach organizowanego przez ARP Business Mixera, które są doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych możliwości biznesowych – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Zgodnie z przyjętą strategią ENERGOP w najbliższych latach zamierza koncentrować się na dalszym rozwoju skali działania w zakresie: prefabrykacji rurociągów, produkcji zbiorników, cystern i pojemników metalowych do zastosowań przemysłowych, szczególnie dla sektorów przemysłu ciężkiego, produkcji wytwornic pary do zastosowań przemysłowych oraz konstrukcji metalowych. Spółka planuje także dalszą ekspansję zagraniczną. Już dziś wśród jej odbiorców dominują rynki zagraniczne. Ich udział w łącznych obrotach spółki w ostatnich latach wahał się w granicach 60-70 proc. Najwięcej ENERGOP sprzedaje do Belgii, Holandii, Szwajcarii i Niemiec.