Koksownia Victoria ma nowych właścicieli

Data dodania: 2016-10-03
Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sfinalizowały transakcję kupna Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wejście kapitałowe ARP i TF Silesia umożliwi WZK Victoria szybsze zakończenie realizowanych inwestycji i rozpoczęcie nowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwo Finansowe Silesia sfinalizowały transakcję kupna Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wejście kapitałowe ARP i TF Silesia umożliwi WZK Victoria szybsze zakończenie realizowanych inwestycji i rozpoczęcie nowych.

Transakcja wpisuje się w przyjęty przez rząd „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przygotowany przez Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego. Inwestycja ARP i TF Silesia w WZK Victoria nie tylko zapewni pracę i bezpieczeństwo finansowe pracownikom, ale także przełoży się na rozwój regionu o wysokiej stopie bezrobocia. Na inwestycji skorzysta również wiele firm współpracujących z sektorem górniczym.

- Jednym z zadań ARP (Grupa PFR) jest inwestowanie w rozwój dużych przedsiębiorstw, znaczących w swoich branżach. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria traktujemy jako perspektywiczną inwestycję. Dzięki środkom ARP i TF Silesia, Victoria przyspieszy inwestycje zwiększające jej moce produkcyjne, co pozwoli umocnić pozycję lidera w produkcji koksu - powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.Według niego ważny jest też aspekt regionalny transakcji. - Licząc na zwrot kapitału, mamy satysfakcję, że zakup Victorii przez ARP i TF Silesia jest dobrą wiadomością dla mieszkańców regionu. Zapewniamy miejsca pracy oraz rozwój przedsiębiorstwa z długą tradycją, co polepszy z pewnością sytuację innych firm w regionie.

Większościowy pakiet akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria nabyty od Jastrzębskiej Spółki Węglowej kosztował ARP i TF Silesia łącznie 350 mln złotych. ARP nabyła 34 procent akcji za kwotę 130 mln złotych. Z kolei TF Silesia za cenę bliską 220 mln zł kupiła 58 procent akcji.

Koksownia Victoria dzięki zmianie właścicieli zyska łatwiejszy dostęp do środków finansowych. To z kolei pozwoli przyspieszyć budowę baterii koksowniczej numer 6, której potencjał wytwórczy będzie wynosił 100 tys. ton koksu odlewniczego rocznie. Dziś spółka posiada 5 baterii koksowniczych, które produkują rocznie 500 tys. ton koksu, przede wszystkim odlewniczego, ale również metalurgicznego i przemysłowego. To daje jej pierwsze miejsce wśród producentów koksu odlewniczego w Polsce i znaczące miejsce w Europie. Produkcja pochodząca z nowej baterii umocni pozycję Victorii jako lidera w branży koksowniczej.

Zakończona 30 września br. transakcja ze względu na złożoność wymagała dobrej współpracy kilku ministerstw i składała się z kilku etapów. Po podpisaniu Term Sheet, drugim krokiem nabycia akcji było podpisanie 8 lipca br. Umowy Inwestycyjnej, na podstawie której spółki wypłaciły na rzecz JSW 200 mln zł zaliczki. Warunkiem przekazania pozostałej kwoty, czyli 150 mln zł, na podstawie umowy przenoszącej prawa do akcji było spełnienie szeregu warunków zawieszających transakcję. Do najważniejszych należały uzyskanie zgód Prezesa UOKiK oraz Ministra Skarbu Państwa.