Kieleckie kopalnie wznowiły wydobycie

Data dodania: 2016-02-17
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., (dawne KKSM) wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie. Jest to ważny etap dla rozwoju firmy m.in. ze względu na podjęte zobowiązania wobec kontrahentów.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., (dawne KKSM) wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie. Jest to ważny etap dla rozwoju firmy m.in. ze względu na podjęte zobowiązania wobec kontrahentów.

Wznowienie wydobycia 16 lutego br. było możliwe dzięki otrzymaniu decyzji Urzędu Marszałkowskiego z 12 lutego br. dotyczącej zmiany koncesji na eksploatację złóż w zakresie określenia przedsiębiorcy, jego nazwy i miejsca działalności. ARP S.A., poprzez swoją spółkę celową Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., jest właścicielem majątku składającego się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej. Przejmując 29 stycznia br. spółkę ARP S.A. zagwarantowała zachowanie integralności nabytego majątku KKSM, kontynuację działalności oraz rozwój przedsiębiorstwa.