Kielecki Chemar ma nowy piec

Data dodania: 2022-03-10

10 marca odlewnia Chemar S.A. uruchomiła zmodernizowany piec łukowy do topnienia staliwa. Spółka należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Główna produkcja Chemaru to odlewy staliwne armaturowe dla branży energetycznej i petrochemicznej. Spółka produkuje również odlewy dla branży kolejowej takie jak maźnice, gniazda skrętu, obejmy. Współpracuje również z przemysłem cementowym i wydobywczym.

- W sierpniu 2019 roku rozpoczęliśmy dogłębną restrukturyzację Chemaru. ARP jest zdeterminowana, aby Chemar odniósł taki sam sukces jak inna firma z regionu – Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., w której przyszłość też nikt nie wierzył, a dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych firm w branży. Przeprowadzone przez nas analizy rynkowe pokazują, że wyroby odlewnicze mogą z powodzeniem konkurować na światowych rynkach. Za nami uruchomienie kluczowej inwestycji na tym etapie – pieca łukowego, który zapewni firmie znacznie lepsze możliwości produkcyjne. Odlewnia podpisała też umowę na wykonanie nowego pieca jednotyglowego, który już w roku 2023 pozwoli na zainicjowanie szeregu zamówień o potencjale do tysiąca kilogramów. Łączna wartość inwestycji, które będą miały swój finał w roku 2022 to blisko 3 mln złotych –mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Uruchomiony w 1961 roku piec łukowy przez cały 61 letni okres eksploatacji nie przechodził gruntownych remontów ani modernizacji. Stopień wyeksploatowania wymagał pilnej potrzeby modernizacyjnej.

Celem podjętych działań poza zmodernizowaniem części mechanicznej pieca było zastosowanie responsywnego sterowania i produkowanych obecnie szybkich napędów. Uzyskane oszczędności mają sięgać 100 KW/tonę wytopionego metalu. Ponadto piec łukowy zapewnia przy współpracy z inną inwestycją mieszarko - nasypywarką możliwość produkowania odlewów o ciężarze jednostkowym ok. 3 ton, co stanowczo podnosi potencjał produkcyjny Chemaru SA.

Źródłem ciepła w piecu łukowym jest łuk elektryczny między dwoma lub trzema elektrodami węglowymi a metalem. Natężenie prądu w łuku wpływa na temperaturę wewnątrz pieca (zmiana długości łuku). Piec łukowy zapewnia mniejszy zgar. Temperatura łuku elektrycznego sięga 3000-5000 stopni a nawet więcej. Piece łukowe zasilane są prądem zmiennym.

W piecu łukowym pod wpływem wysokiej temperatury następuje proces topnienia metalu, a następnie dzięki uzyskaniu odpowiednich parametrów fizyko - chemicznych staliwo wprowadza się do przygotowanych uprzednio form. Po ostygnięciu uzyskujemy odlew, który w dalszym etapie podlega procesowi oczyszczania, obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej.

- Z chwilą uruchomienia przekształceń własnościowych i przejścia odlewni pod skrzydła Agencji Rozwoju Przemysłu, rozpoczął się intensywny program inwestycyjny, którego celem jest modernizacja i unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa, dla uzyskania kluczowego postępu produkcyjnego i przychodowego. Uruchomienie pieca to e kolejny ważny etap restrukturyzacji kieleckiego Chemaru mający na celu poprawę efektywności produkcji oraz zwiększenie konkurencyjności spółki na rynku odlewów staliwnych. Poszukujemy nowych rynków zbytu, rozbijamy eksport oraz podejmujemy wdrożenia nowych technologii we współpracy z Akademią Górniczo–Hutniczą z Krakowa oraz Politechniką Świętokrzyską w zakresie realizacji technologii odlewów wysoko stopowych. Mając na względzie dobre relacje biznesowe i współpracę tworzymy synergię z innymi podmiotami Grupy ARP S.A – dodaje Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

- Chemar SA to przede wszystkim produkcja wysokiej klasy odlewów, często bardzo skomplikowanych technicznie i o wysokim stopniu pracochłonności, co silnie determinuje i określa kierunek podejmowanych działań w spółce. W roku 2021 rozpoczął pracę nowo zakupiony piec do obróbki cieplnej, rozpoczęła pracę również nowa mieszarko – nasypywarka. Ponadto zmodernizowaliśmy suwnice i zakupiliśmy nowy spektrometr i skaner 3D, którego działanie wpływa na przyspieszenie pracy kontroli jakości oraz wzbogaca działania produkcyjne o możliwości rozwijania procesów inżynierii odwrotnej – mówi Mariusz Gajowiec, prezes Odlewni Chemar S.A.

Chemar S.A. oraz jego spółka zależna Chemar Odlewnie Sp. z o.o. przez złe zarządzanie zostały zadłużone oraz doprowadzone na skraj upadłości – w maju 2019 roku sam Zarząd Odlewni Chemar złożył wniosek o sanację i upadłość. W sierpniu 2019 roku ARP S.A. jako pełnomocnik Skarbu Państwa, po przeanalizowaniu sytuacji, podjęła decyzję o restrukturyzacji obu spółek oraz wniesieniu aportem akcji Chemar S.A. do ARP S.A., co ostatecznie nastąpiło w styczniu 2020 roku. Równolegle został opracowany szczegółowy program restrukturyzacji, który zakłada dofinansowanie firmy w celu odbudowy mocy produkcyjnych oraz unowocześnienia technologii produkcji i optymalizacji procesów w odlewni.

Chemar rozpoczął produkcję odlewniczą we wrześniu 1954 roku.