Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu 2022

Data dodania: 2022-11-09

O wyzwaniach na rynku pracy, zawodach przyszłości i zielonej rewolucji rozmawiali przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz instytucji państwowych podczas konferencji "Kadry przyszłości - kadry dla przemysłu". Zorganizowała ją po raz trzeci Agencja Rozwoju Przemysłu.

Do uczestników konferencji list skierował Premier Mateusz Morawiecki: „Realia polskiego rynku pracy w obliczu aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, jego potrzeby w dobie globalnych wyzwań, wreszcie udział w nim osób doświadczonych czy pracowników zagranicznych to bez wątpienia zagadnienia w najwyższym stopniu aktualne. To dla Polski wyzwania i szanse, które powinny być szeroko i wnikliwie analizowane ” napisał Premier w liście który odczytała pani Anna Nałęcz, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prezes ARP Cezariusz Lesisz powiedział podczas konferencji, że jeden z problemów, z którym zmaga się polski rynek pracy, dotyczy braków kadrowych. "Chodzi o wyzwania demograficzne, wyzwania związane z migracją zewnętrzną czy odchodzeniem starszych pracowników na emerytury" - dodał.
Cezariusz Lesisz mówił, że obecnie polski przemysł potrzebuje przede wszystkim inżynierów. "Jest to związane z silną konkurencyjnością, która istnieje na rynku przemysłowym. Musimy tworzyć kolejne produkty. Inne grupy, na które jest duże zapotrzebowanie, to informatycy i programiści" - podkreślił.

Prezes ARP Leasing Wojciech Miedziński wskazał z kolei, że firmy są ostrożne, jeśli chodzi o inwestowanie w nowoczesne technologie, które wymagają dużych nakładów finansowych, ze względu na trudną sytuację międzynarodową. „Obszary IT są najdroższymi dobrami. Wymagają istotnego kapitału. Z jednej strony inwestowanie w nie jest konieczne, a z drugiej mamy ryzyka związane z zachwianymi łańcuchami dostaw czy cenami towarów” – zaznaczył.

Profesor Witold Stankowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił natomiast zwrócił uwagę na współpracę między uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Jak podkreślał, jest ona na coraz lepszym poziomie.
Wydarzenie kończy wieczorna gala, podczas której wręczone są nagrody laureatom IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP S.A. W ramach Konkursu jury wyłoniło najlepsze prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu: zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z biznesem, zarządzania w grupach kapitałowych, wodoru i zielonej rewolucji. Konkurs skierowany jest do studentów Państwowych Wyższych Uczelni i Szkół Zawodowych zrzeszonych przez Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.
Honorowy patronat nad konkursem objął Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.​

Zwycięzcami konkurów z poszczególnych kategorii zostali:

Najlepsza praca MAGISTERSKA

1. miejsce: Anna Misterka - Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, za pracę pt. „Wpływ produktów procesu biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobion glebowy” z obszaru wodór i zielona rewolucja.

promotor: dr inż. Paulina Bednarz

2. miejsce: Magdalena Wieszczyńska - Akademia Mazowiecka w Płocku, za pracę pt. „Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji zarządczych na przykładzie PKN ORLEN S.A.” z obszaru zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

promotor: dr Mariola Szewczyk-Jarocka

3. miejsce: Piotr Twaróg - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, za pracę pt. „Usprawnienie przebiegu procesu produkcyjnego z zastosowaniem narzędzi lean management” z obszaru zarządzania w grupach kapitałowych.

promotor: dr inż. Piotr Bernat

Najlepsza praca LICENCJACKA

1. miejsce: Patrycja Kostrzewa - Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, za pracę pt. „Błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Propozycje własnych rozwiązań” z obszaru zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

promotor: dr Ewelina Kiełek-Więcławska

2. miejsce: Patrycja Siekiera - Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego, za pracę pt. „Wpływ zewnętrznego finansowania na zarządzanie przedsiębiorstwem w branży transportowej” z obszaru zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

promotor: dr Ewelina Kiełek-Więcławska

3. miejsce: Laura Haniewska - Akademia Zamojska, za pracę pt. „Próba weryfikacji teorii nieistotności dywidend Millera Modiglianiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” z obszaru zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

promotor: dr hab. Mieczysław Kowerski

Najlepsza praca INŻYNIERSKA

Wyróżnienie: Mateusz Niemiec - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, za pracę pt. „Reorganizacja produkcji na wybranym przykładzie z wykorzystaniem koncepcji lean management” w obszarze zarządzania w grupach kapitałowych.

promotor: dr inż. Piotr Bernat