IX Spotkanie Społeczności Projektowej Grupy Kapitałowej ARP na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Data dodania: 2023-03-08

Około 40 osobowa grupa przedstawicieli spółek z GK ARP wzięła udział w kolejnym spotkaniu społeczności projektowej, zrealizowanym przez Biuro Zarządzania Projektami w ARP S.A. w dniach 6-7 marca 2023 r. w Kłodawie.

Spotkanie stanowiło kontynuację prac nad polityką w obszarze zarządzania projektami i programami w GK ARP, prowadzonych podczas Spotkań Społeczności Projektowej, które odbyły się 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Wuzetem oraz 19 grudnia 2022 r. w Centrum Giełdowym w Warszawie.

Tym razem społeczność spotkała się w największej i najgłębszej kopalni soli w Polsce, znanej z wydobywania soli o unikalnej, różowej barwie.

Na miejscu uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką działalności spółki oraz procesem odtworzenia parku maszynowego i automatyzacji produkcji soli kamiennej. Uczestnicy IX Spotkania Projektowego Grupy Kapitałowej ARP odwiedzili magazyny kopalni, w tym magazyn soli luzem, gdzie w „śnieżnych pryzmach” składowana jest sól drogowa. Wydarzenie było okazją do przejścia malowniczą trasą turystyczną położoną na głębokości 600 metrów pod ziemią, a także poznania i historii powstania złóż kłodawskich oraz procesu ich eksploatacji.

W drugiej części spotkania Przedstawiciele Społeczności Projektowej razem z Krzysztofem Witkowskim, ekspertem w dziedzinie zarządzania portfelem projektów oraz Joanną Piasecką, Dyrektorem Biura Zarządzania Projektami w ARP S.A. omówili finalną wersję wspólnie wypracowanego dokumentu polityki w obszarze zarządzania projektami w GK ARP.

Uczestnicy spotkania mieli też przyjemność wysłuchać przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z prezentacją pt. Wdrożenie, realizacja, rozwój – zarządzanie projektami w GK JSW, podczas której przedstawiono metodykę wprowadzania zmian w jednej z największych Grup Kapitałowych w Polsce.

Rezultatem IX Spotkania Społeczności Projektowej GK ARP jest finalne zaprezentowanie brzmienia wspólnie wypracowanej polityki w obszarze zarządzania projektami i programami dla Spółek w Grupie Kapitałowej, jak i stworzenie platformy do wykorzystania skali i możliwości działania projektowego Grupy jako całości.

Dodatkowym efektem współpracy w ramach spotkań społeczności jest wymiana doświadczeń między przedstawicielami kadry Grupy Kapitałowej ARP oraz wzmacnianie transferu wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zarządzania projektami.

Kolejne spotkanie Społeczności Projektowej i wizyta studyjna w jednej ze spółek z naszej Grupy Kapitałowej planowane są w trzecim kwartale 2023 roku.