Inwestycja ARP S.A. i TFI Silesia przynosi dobre rezultaty

Data dodania: 2017-12-21
Należące do ARP S.A. i TFI Silesia Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. uruchomiły szóstą baterię koksowniczą. Inwestycja warta 130 mln zł pozwoli zwiększyć moce produkcyjne Victorii o 20 procent. Jej finalizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu nowych właścicieli.

Należące do ARP S.A. i TFI Silesia Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. uruchomiły szóstą baterię koksowniczą. Inwestycja warta 130 mln zł pozwoli zwiększyć moce produkcyjne Victorii o 20 procent. Jej finalizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu nowych właścicieli.

Podstawową działalnością WZK Victoria jest produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych. Spółka jest największym w kraju i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego o najwyższych parametrach wytrzymałości mechanicznej. Uruchomienie nowej baterii koksowniczej zwiększy potencjał produkcyjny Victorii o 20%.

- Inwestycja ma strategiczne znaczenie nie tylko dla spółki, ale również dla regionu wałbrzyskiego i całej Polski, bowiem umacnia pozycję rynkową Victorii, umożliwiając dotrzymanie kroku rosnącej konkurencji i przygotowanie się na oczekiwaną koniunkturę w branży - napisał w liście do uczestników uroczystości w Wałbrzych minister energii Krzysztof Tchórzewski, który przypomniał też trudności, z jakimi borykała się budowa z powodu braku finansów.

Inwestycja zakończyła się przed zapowiadanym terminem. Planowana realizacja zakładała uruchomienie nowej baterii na koniec marca 2018 roku. Dzięki zaangażowaniu nowych właścicieli: Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarzystwa Finansowego Silesia, którzy pod koniec września 2016 roku nabyli większościowy pakiet akcji, WZK Victoria w krótkim czasie sfinalizowała prace rozpoczęte jeszcze w 2012 roku.

- Inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw, szczególnie w perspektywicznych i konkurencyjnych branżach jest jednym z zadań Agencji Rozwoju Przemysłu. Działalność Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria wpisuje się w te założenia. To spółka o ugruntowanej pozycji na rynkach europejskich oraz ważny w regionie pracodawca. Dalsze umocnienie jej rynkowej pozycji przez zwiększenie mocy produkcyjnych było kluczowym założeniem naszej inwestycji. Dzisiejsza spotkanie poświęcone uruchomieniu nowej baterii potwierdza, że była to słuszna decyzja biznesowa - powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Koksownia Victoria dzięki zmianie właścicieli uzyskała łatwiejszy dostęp do środków finansowych. To z kolei umożliwiło przyspieszenie budowy baterii koksowniczej numer 6, której potencjał wytwórczy będzie wynosił 100 tys. ton koksu odlewniczego rocznie. Do tej pory spółka posiadała 5 baterii koksowniczych, które produkują rocznie 500 tys. ton koksu, przede wszystkim odlewniczego, ale również metalurgicznego i przemysłowego. To daje jej pierwsze miejsce wśród producentów koksu odlewniczego w Polsce i znaczące miejsce w Europie. Produkcja pochodząca z nowej baterii umocni pozycję Victorii jako lidera w branży koksowniczej.

- Pozycję rynkową Spółki określają najwięksi europejscy liderzy z sektora odlewniczego, hutnictwa metali nieżelaznych i producenci materiałów izolacyjnych. Wszystko dzięki najwyższej jakości koksu, którą oferujemy naszym kontrahentom. Dzięki najnowszej inwestycji umocnimy ją jeszcze bardziej. Zależało nam również na ochronie środowiska. Udało się zrealizować wszystkie założenia. To potężna inwestycja finansowa. Bez zaangażowania TF Silesia i ARP nie byłaby możliwa. Zadanie postawione przed Zarządem Koksowni Victoria zostało zrealizowane, dlatego dziś jesteśmy w miejscu, które otwiera przed nami nowe karty historii - powiedział Michał Bednarek, prezes WZK Victoria.

W ubiegłym roku Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria wypracowały 17 mln zł zysku netto. Spółka sprzedaje koks odlewniczy, który z Wałbrzycha trafia głównie na eksport, m.in. na rynki niemiecki, francuski i belgijski. Grupa kapitałowa Victoria zatrudnia blisko 600 osób i należy do największych pracodawców w regionie wałbrzyskim.

Większościowy pakiet akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria nabyty od Jastrzębskiej Spółki Węglowej kosztował ARP i TF Silesia łącznie 350 mln złotych. ARP uzyskała 34 procent akcji za kwotę 130 mln złotych. Z kolei TF Silesia za cenę bliską 220 mln zł kupiła 58 procent akcji.