INTROGRAF-LUBLIN S.A. inwestuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Data dodania: 2012-02-01
Na terenie zarządzanej przez ARP S.A, podstrefy Lublin SSE EURO-PARK MIELEC spółka INTROGRAF-LUBLIN zainwestuje 26,6 mln zł w uruchomienie produkcji opakowań i ulotek dla przemysłu.  Dzięki inwestycji zatrudnienie znajdzie co najmniej 25 osób.

Na terenie zarządzanej przez ARP S.A, podstrefy Lublin SSE EURO-PARK MIELEC spółka INTROGRAF-LUBLIN zainwestuje 26,6 mln zł w uruchomienie produkcji opakowań i ulotek dla przemysłu.  Dzięki inwestycji zatrudnienie znajdzie co najmniej 25 osób.

"INTROGRAF-LUBLIN" S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z papieru i tektury, takich jak opakowania na leki, artykuły spożywcze, kosmetyki itp. Spółka świadczy również usługi poligraficzne, wykonuje etykiety, materiały reklamowe, mapy, atlasy i in. Od kilku lat INTROGRAF konsekwentnie koncentruje się na rynkowej grupie odbiorców z sektora healthcare (branża kosmetyczna i farmaceutyczna). Portfel firmy obejmuje ponad trzydziestu klientów krajowych i zagranicznych. Obecnie INTROGRAF jest jednym z trzech największych w Polsce dostawców opakowań z tektury litej dla branży healthcare, posiada 15% udział w tym rynku.

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC w podstrefie Lublin INTROGRAF kupi niezabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 2,4 ha, wybuduje na nich nowoczesny zakład produkcyjny wraz z towarzyszącą infrastrukturą i uruchomi produkcję opakowań z tektury litej oraz ulotek dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. W ramach realizowanej inwestycji przedsiębiorca planuje również budowę magazynów do obsługi procesu logistycznego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń poligraficznych.

Inwestycja powinna zakończyć się w 2015 roku. Zgodnie z zezwoleniem wydanym przez ARP S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej w podległej Agencji strefie, INTROGRAF zobowiązał się do zatrudnienia w spółce  co najmniej 25 osób. 

W zarządzanej przez ARP S.A. SSE EURO-PARK MIELEC powstało już 14,5 tys. nowych miejsc pracy, aktualnie prowadzi tu działalność ponad 130 przedsiębiorców a poniesione nakłady inwestycyjne to 4,9 mld zł.


_____
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.
W zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych strefach ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej, poziom inwestycji przekroczył już 11 mld zł, utworzono 36 tys. miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna utworzona w 1995 r., od początku zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jej łączny obszar wynosi 1246 ha. Strefa ma 23 podstrefy w 4 województwach, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największe podstrefy znajdują się w Rzeszowie i Lublinie, a najmłodsze - w Lubartowie i Krośnie.

Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A. oferują inwestorom m.in.:

• pomoc publiczną w wysokości od 40% do 70% wielkości nakładów inwestycyjnych w formie ulgi podatkowej;
• atrakcyjne nieruchomości pod inwestycje;
• bliskość rozwijających się rynków; szerokie możliwości kooperacyjne w Strefie i otoczeniu (produkcja, usługi);
• one - stop - shop, czyli kompleksową obsługę projektu, gwarantująca najkrótszy czas realizacji inwestycji.


Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl