Instytucje finansowe wspierają rozwój Nauty

Data dodania: 2016-02-01
Stocznia Remontowa Nauta S.A. podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A., ARP S.A. oraz z ING BSK. S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 160 mln PLN. Zawarcie umów i uruchomienie finansowania w nowej zoptymalizowanej strukturze, wypracowanej w gronie trzech instytucji finansowych – dwóch banków komercyjnych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zapewni Stoczni stabilizację finansową na najbliższe lata oraz da szansę dalszego rozwoju.

Stocznia Remontowa Nauta S.A. podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A., ARP S.A. oraz z ING BSK. S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 160 mln PLN. Zawarcie umów i uruchomienie finansowania w nowej zoptymalizowanej strukturze, wypracowanej w gronie trzech instytucji finansowych – dwóch banków komercyjnych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zapewni Stoczni stabilizację finansową na najbliższe lata oraz da szansę dalszego rozwoju.

Rozwój Stoczni Remontowej Nauta wspieramy finansowo od 2009 roku. Aktualnie, po długich negocjacjach, udało się osiągnąć korzystne dla wszystkich stron porozumienie, dotyczące nowego poziomu zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów i podziału zabezpieczeń. W ten sposób zoptymalizowane zostało długoterminowe i obrotowe finansowanie Spółki. Nowo wypracowana struktura kredytowa stabilizuje sytuację Nauty i zapewnia jej rozwój na kolejne lata – powiedziała Aleksandra Magaczewska, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Nowe ustrukturyzowanie krótkoterminowych zobowiązań SR Nauty jest jednym z kluczowych projektów finansowych zrealizowanych ostatnio przez Spółkę i warunkiem koniecznym dla dalszego jej rozwoju. Zastąpienie istniejącego długu wobec Agencji o wartości 100 mln PLN, 8-o letnim finansowaniem inwestycyjnym udzielonym wspólnie przez PKO Bank Polski S.A. i ARP S.A., a także zamiana pożyczek na kredyty obrotowe stanowi potwierdzenie wiarygodności finansowej Spółki i daje podstawę do dalszego wzrostu - mówi Paweł Matwiejko-Demusiak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Nauta jest spółką Grupy Mars Shipyards&Offshore i jedną z najszybciej rozwijających się stoczni w Polsce. W okresie 2009-2015, Spółka zwiększyła wolumen przychodów ponad czterokrotnie, uzyskując sprzedaż sięgającą ponad 415 mln PLN w 2015 roku. Tak wysoka dynamika wzrostu nie byłaby możliwa bez zmiany miejsca działalności operacyjnej, dostępu do terenów Synergii 99, suchych doków SD I i II, a przede wszystkim – przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki na tereny dawnej Stoczni Gdynia.

- Umowy kredytowe z ING BSK. S.A., PKO Bankiem Polskim S.A. oraz ARP S.A. zarówno w obszarze finansowania inwestycyjnego, jak i bieżącego zostały zawarte na zasadach pari passu, co zapewnia wszystkim stronom transakcji komfort działania na warunkach rynkowych – wskazuje Matwiejko-Demusiak.- Szczególną wartość ma dla nas zaufanie banków komercyjnych, które, angażując się finansowo, potwierdziły zasadność kierunków rozwoju Spółki – dodaje Wiceprezes.

Zgodnie z prognozami Zarządu Spółki, Stocznia zakończy 2015 rok zyskiem netto. Portfel zamówień na kolejne lata pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu przychodów, a terminowość wykonywanych prac remontowych na rzecz wojska, jak i doświadczenie w obszarze nowych budów pozwala wskazywać Nautę, jako perspektywicznego partnera Marynarki Wojennej RP, również w zakresie realizacji programu jej modernizacji, uwzględnionego jako program operacyjny pod nazwą „Zwalczanie zagrożeń na morzu". Program ten obejmuje budowę kilku nowych typów okrętów i jednostek pomocniczych.