Instrumenty wsparcia ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej

Data dodania: 2020-04-21
Realizując postanowienia Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. udostępnią następujące instrumenty:

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. udostępnią następujące instrumenty:

  1. refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego,
  2. pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
  3. pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu składane będę za pośrednictwem systemu informatycznego. W tym celu w najbliższych dniach udostępniony zostanie przedsiębiorcom Portal Klienta, w którym możliwe będzie złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wnioski złożone za pośrednictwem Portalu Klienta, po ich weryfikacji, będą podstawą do podjęcia decyzji o przyznaniu wsparcia, tj. udzielenia pożyczki lub refinansowania leasingu i zawarcia odpowiednich umów.

Na stronie www.arp-tarcza.pl znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące instrumentów wsparcia oraz wzory wniosków, załączników, jak również wzory umów, które zamieszone będą w systemie informatycznym Portal Klienta.