Innowacje w armii i przemyśle - porozumienie MON z ARP

Data dodania: 2015-10-23
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwo Obrony Narodowej podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju Platformy Transferu Technologii (PTT).

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwo Obrony Narodowej podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rozwoju Platformy Transferu Technologii (PTT).

- Modernizacja polskiego wojska to duża szansa dla naszego przemysłu, nie tylko obronnego.  Transfer technologii wojskowych do zastosowań cywilnych w formule „dual-use" jest istotnym elementem rozwoju innowacyjności w gospodarce. Wspólnie będziemy dążyć do tego, aby PTT stała się ważnym elementem tego transferu. Dzisiejsze porozumienie jest także istotnym uzupełnieniem współpracy pomiędzy ARP a Polską Grupą Zbrojeniową S.A. – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes ARP S.A.

- MON dysponuje i zarządza wieloma rozwiązaniami technicznymi, pozyskanymi w wyniku realizacji projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby SZ RP. Z drugiej strony stale poszukuje nowych technologii, których implementacja w sprzęcie wojskowym pozwalałaby na osiągnięcie przewagi operacyjnej nad potencjalnym przeciwnikiem. Resort obrony narodowej dostrzega swój udział w zakresie funkcjonowania PTT zarówno jako dawcę, jak i potencjalnego biorcę technologii- powiedział Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w MON.

W ramach podpisanego porozumienia MON będzie monitorowało zasoby PTT, w poszukiwaniu informacji na temat dostępnych rozwiązań technologicznych, stanu ich zaawansowania i parametrów w wybranych branżach.

- Dodatkowo MON może pełnić rolę propagatora tworzonego rozwiązania wśród podległych jednostek badawczych kontrahentów realizujących projekty naukowo-badawcze i rozwojowe na rzecz resortu obrony narodowej, a także krajowych producentów sprzętu wojskowego. Jestem przekonany, że PTT, okaże się pomocnym narzędziem, szeroko wykorzystywanym zarówno przez twórców nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i przedsiębiorców pragnących implementować istniejące rozwiązania w nowych wyrobach – dodał Czesław Mroczek, Sekretarz Stanu w MON..

Podejmowane będą także wspólne działania komunikacyjno – informacyjne w obszarze projektów innowacyjnych oraz współpracy przemysłu z nauką w branżach związanych z obronnością.

Współpraca między stronami zakłada także analizę możliwych do podjęcia wspólnych działań zmierzających do stymulowania transferu technologii wojskowych do zastosowań cywilnych w formule „dual-use".