Inkubator Technologiczny w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Data dodania: 2010-11-16
15 listopada 2010 r. Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zarządzaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zwiedził Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa. Wizyta Ministra była związana z planowanym otwarciem Inkubatora Technologicznego w podstrefie Stalowa Wola - nowego projektu inwestycyjnego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Powierzchnia użytkowa Inkubatora obejmuje 3.755,65 m2 i docelowo znajdzie w nim siedzibę kilkanaście firm. Do ich dyspozycji zostaną udostępnione nowoczesne laboratoria. Inkubator Technologiczny w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest pierwszym tego typu nowoczesnym obiektem na Podkarpaciu. Pan Minister Grad wizytował również tereny inwestycyjne podstrefy Stalowa Wola i wysłuchał prezentacji dotychczasowych wyników i osiągnięć TSSE.

15 listopada 2010 r. Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zarządzaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zwiedził Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa.

Wizyta Ministra była związana z planowanym otwarciem Inkubatora Technologicznego w podstrefie Stalowa Wola - nowego projektu inwestycyjnego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Powierzchnia użytkowa Inkubatora obejmuje 3.755,65 m2 i docelowo znajdzie w nim siedzibę kilkanaście firm. Do ich dyspozycji zostaną udostępnione nowoczesne laboratoria. Inkubator Technologiczny w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest pierwszym tego typu nowoczesnym obiektem na Podkarpaciu.
Pan Minister Grad wizytował również tereny inwestycyjne podstrefy Stalowa Wola i wysłuchał prezentacji dotychczasowych wyników i osiągnięć TSSE.


              

_______________________________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. powstała w 1991 r. jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Podstawowe realizowane zadania to pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, aktywne poszukiwanie inwestorów, udzielanie pomocy publicznej dużym przedsiębiorcom na ratowanie lub restrukturyzację, działania na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, wspieranie rozwoju regionalnego m.in. poprzez zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu.

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu powstał w celu bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jego misją jest rozwój terenów poprzemysłowych, związanych z przemysłem siarkowym, maszynowym, obronnym i metalowym poprzez wykorzystanie w nowych dziedzinach działalności gospodarczej zasobów siły roboczej oraz rezerw w zakresie mediów energetycznych występujących w poszczególnych obszarach strefy. Cele strategiczne to zagospodarowanie zbędnego majątku przemysłowego w postaci działek, budynków i budowli i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury technicznej.