INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDCY KOMPENSACJI z dnia 8 grudnia 2009 r.

Data dodania: 2009-12-08
DOTYCZĄCA ZAWIERANYCH OBECNIE UMÓW NA SPRZEDAŻ ZESPOŁÓW SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

DOTYCZĄCA ZAWIERANYCH OBECNIE UMÓW NA SPRZEDAŻ ZESPOŁÓW SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

STOCZNI GDYNIA S.A. i STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA Sp. z o.o.

 
 
Warszawa, 8 grudnia 2009 r.
 
 
Stocznia Gdynia SA
 

W dniu 26 listopada 2009 r. odbyła się licytacja składników majątku Stoczni Gdynia S.A.

Zespoły składników majątkowych nr 6 (rejon wyposażenia statków), nr 7 (rejon prefabrykacji konstrukcji przestrzennych) i nr 8 (rejon prefabrykacji sekcji przestrzennych i wyposażenia) zostały wylicytowane przez Stocznię Remontową  "NAUTA" S.A..

Nabywca Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. wpłaciła pełną kwotę, tj. 58 mln zł, na rachunek Stoczni Gdynia SA.

W dniach  7 i 8 grudnia 2009 roku uzgodniono ostateczne brzmienie umów.

W dniu 10 grudnia 2009 roku nastąpi podpisanie warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Zespół składników majątkowych nr 4 (rejon montażu statków) został wylicytowany przez Energomontaż-Północ S.A.

Nabywca Energomontaż-Północ S.A. wpłacił pełną kwotę, tj. 33,2 mln zł, na rachunek Stoczni Gdynia S.A.

W dniu 7 grudnia 2009 roku przyjęto ostateczne brzmienie umów.

W dniu 14 grudnia 2009 roku nastąpi podpisanie warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 
 
 
Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.
 

W dniu 27 listopada 2009 r. odbyła się licytacja składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

 

Za wylicytowane przez konsorcjum osób prywatnych zespoły składników majątkowych nr 7 (pakiet "Stocznia Południe") i nr 9 (pakiet " Projekt") pełna kwota, tj. 10,4 mln zł, ma wpłynąć na rachunek Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. do 15 grudnia 2009 r.

W dniu 17 grudnia 2009 r. ma nastąpić podpisanie warunkowych umów sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Zespół składników majątkowych nr  17A (pakiet "Zestaw sterowy do statku B 178-I/23), został wylicytowany przez Szczecińską Stocznię Remontową "GRYFIA" S.A.

Nabywca Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A. wpłacił pełną kwotę, tj. 211,6 tys. zł, na rachunek Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o..

W dniu 9 grudnia 2009 roku nastąpi podpisanie warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 
 

Niewylicytowany dotąd majątek obu Stoczni zostanie wystawiony do sprzedaży na aukcjach, które odbędą się:

- 16 grudnia 2009 r. dla Stoczni Gdynia S.A.

- 18 grudnia 2009 r. dla Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

na Polskiej Platformie Przetargowej PWPW S.A.

Zarządca Kompensacji oczekuje na wpłatę wadium do 11 grudnia br.