Informacja Prasowa Zarządcy Kompensacji i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2009-07-22
Informacja Prasowa Zarządcy Kompensacji i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Informacja Prasowa
Zarządcy Kompensacji i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A
.

Warszawa - 22 lipca 2009 r.

Do dnia 21 lipca 2009 r. Stichting Particulier Fonds Greenrights nie dokonał wpłaty należnej części ceny za wylicytowany majątek Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Zarządca Kompensacji, po zapoznaniu się z powodami niedokonania wpłaty, kierując się ochroną majątku obu stoczni i ochroną interesów ich wierzycieli wystąpi niezwłocznie do Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o przedłużenie terminu zawarcia umowy przenoszącej własność składników Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. do dnia 17.08.2009 r.